دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 5-328 ((مقاله پژوهشی )) 
1. رصد عوامل مؤثر بر کاهش اشتیاق کاری اعضای ‌هیأت‌علمی دانشگاه‌های دولتی ایران

صفحه 5-35

افسانه دهقانپور فراشاه؛ علی اصغر پورعزت؛ آرین قلی پور؛ رضا واعظی


3. مدلسازی علل رفتار نابهنجار سازمانی

صفحه 69-94

مبین صادقی؛ علیرضا موغلی؛ محمد علی سرلک؛ محمد جواد حضوری