اخبار و اعلانات

تغییر ISSN چاپی

مجله پژوهش­های مدیریت عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان تا شماره 43 ، بهار 1398 با 2959-2008 ISSN: چاپ می­گردیده و از شماره تابستان 1398 به بعد با 3418-2538 ISSN: چاپ خواهد گردید.

مطالعه بیشتر

دریافت درجه علمی و پژوهشی

ایـن نشریه با همکاری انجمن علوم مدیریت ایران منتشر می شود و به استناد مجوز شماره 93845/11/3 مورخ 19/5/1390 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور دارای درجه علمی- پژوهشی است. این نشریه در «ایران ژورنال» نظام نمایه­سازی مرکز منطقه­ای اطلاع­رسانی علوم و فناوری به نشانی www.ricest.ac.ir و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی www.isc.gov.ir نمایه می­شود.  

مطالعه بیشتر