اهداف و چشم انداز

مجله «پژوهش‌های مدیریت عمومی»، فصلنامه علمی–پژوهشی در حوزه مدیریت، حکمرانی، مدیریت دولتی، و مدیریت بازرگانی و کسب‌وکار است. اهداف انتشار مجلۀ پژوهش‌های مدیریت عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان به شرح زیر است:

- توسعه و گسترش مطالعات و تحقیقات بر اساس پژوهش‌­های جدید تحقیقاتی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی کشور

- کمک در راستای رفع مشکلات مدیریتی کشور و منطقه بر مبنای نتایج پژوهش‌های کاربردی

- نقد و بررسی تئوری‌ها و نظریه‌های علم مدیریت و کاربردی کردن این نظریه‌ها

- انتشار یافته‌های جدید علمی و کاربردی مدیریت به منظور ارتقای دانش کارشناسان و متخصصان کشور

- فراهم آوردن زمینه تبادل نظر و ارتباط بین پژوهشگران و متخصصان مدیریت

- ارائه نتایج تحقیقات کاربردی به مدیران و کارشناسان اجرائی کشور و ایجاد ارتباط بیشتر بین دانشگاه و مراکز اجرائی کشور.

 

حوزه موضوعی مجله

 مدیریت، حکمرانی، مدیریت دولتی، و مدیریت بازرگانی و کسب‌وکار.  نشریه به طور خاص روی موضوعات زیر تمرکز دارد:
  - مدیریت
  - مدیریت دولتی
  - مدیریت ریسک
  - مدیریت صنعتی
  - مدیریت عمومی و اداره سازمان
  - مدیریت کسب‌وکار
  - مدیریت مالی
  - مدیریت دانش سازمانی
  - حکمرانی دولتی
  - حکومت و حکمرانی از منظر مدیریتی
  - سیاست عمومی و سیاستگذاری دولتی
  - اقتصاد خرد
  - اقتصاد کسب‌وکار
  - بازاریابی
  - سازمان‌ها و نهادهای تجاری و بازرگانی