راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان :

نکات مهم قبل از ارسال مقاله :

نویسنده محترم لطفاً راهنما را با دقت مطالعه نموده و همه موارد را بخصوص موارد زیرخط دار را رعایت نمایید .

در صورت عدم رعایت نکات راهنما  مقاله پذیرفته نخواهد شد.

فقط سه فایل برای نشریه ارسال نمایید )فایل اصل مقاله ، فایل مشخصات نویسندگان و فایل چکیده مبسوط  ) .

نکته مهم : در زمان بارگذاری فایل در سامانه، از شما خواسته شده تصاویر و جدولها را جداگانه ارسال کنید، لطفا بدون توجه به این موضوع فقط سه فایل خواسته شده را به همراه فرم تعهد و فرم تعارض منافع نویسندگان و نتیجه گزارش مشابهت یاب (کمتر از 10درصد)ارسال نمایید .

فرم تعهد و فرم تعارض منافع را از روی صفحه اصلی دانلود نموده و پس از تکمیل و امضا، اسکن نموده و ارسال نمایید.

فرمت مشخصات نویسندگان را از اینجا از دانلود کنید .

فرمت اصل مقاله را از اینجا دانلود کنید .

فرمت چکیده مبسوط را از اینجا دانلودکنید .

 ضمنا ارسال درصد مشابهت یابی به همراه مقاله الزامی می باشد .

از کلیه صاحبنظران دانشگاهی و غیردانشگاهی که در مدیریت دارای مقاله‌های علمی- پژوهشی می‌باشند ، تقاضا  می­شود با در نظر گرفتن شرایط پذیرش ، مقالاتشان را جهت بررسی و چاپ به آدرس مجله ارسال نمایند.

 

- مشخصات نویسندگان شامل : عنوان کامل مقاله ، نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده عهده دار مکاتبات با علامت ستاره مشخص شود) ، رتبه علمی و نام موسسه یا دانشگاه و یا محل اشتغال ، نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات شامل : نشانی پستی ، شماره تلفن ، نمابر و پست الکترونیکی(پست الکترونیکی نویسندگان مقالات حتماً باید با پسوند ac.ir و یا org.ir باشد) .(اسامی نویسنگان پس از ارسال مقاله به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد )

- فایل مقاله اصلی : عنوان و چکیده مقاله شامل موضوع مقاله ، روش تحقیق و یافته ­های اصلی (مجموعاً حدود 200 کلمه) و واژه­های کلیدی (حداکثر 5 کلمه)

- صفحه دوم تا انتهای مقاله شامل : مقدمه ، چارچوب نظری و پیشینه تحقیق، پرسش­ها و فرضیه ­های پژوهش ، روش تحقیق شامل روش پژوهش ، ابزار گردآوری اطلاعات ، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات ، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها ، جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری ؛ یافته ها، مقایسه آن با یافته ­های سایر پژوهش­ها و نظریه ­ها و نتیجه­ گیری ( ارائه خلاصه نتایج و پیشنهادها ) ، فهرست منابع .

 

- مأخذ نویسی با سبک APA در داخل متن ( نام خانوادگی نویسنده ، سال : صفحه ) از نوشتن منابع بصورت فارسی در داخل متن اکیدا خودداری شود .

یکی از شرایط پذیرش مقاله استفاده از منابع فارسی و انگلیسی جدید می باشد. (حداقل 70 درصد منابع مربوط به 5 سال اخیر از مجلات معتبر باشد )

 

- مقاله ارسالی جهت چاپ در مجله ، جنبه پژوهشی و یا آموزشی داشته و در راستای هدفهای مجله باشد .

- مقاله ارسالی حاصل مطالعات و تحقیقات نویسنده بوده و قبلاً در مجلات معتبر و همایش های ملی منتشر و ارائه نشده باشد. 

- مقاله در محیط نرم افزاریword 2010   قلم متنBNazanin13  ، عنوان مقالهTitr 16 (حاشیه­ ها از بالا و پایین 3/5  ،  چپ 4/6 و راست 4/5 سانتی متر ) حداکثر20 صفحه تایپ شود و بهمراه چکیده لاتین  به سایت فصلنامه http://journals.usb.ac.ir/management/fa-ir  ، http://jmr.usb.ac.ir ارسال گردد. ضمناً ضمائم مقالات از قبیل جدول ، نمودار ، عکس و غیره با کیفیت مطلوب تهیه شود .

- در متن مقاله از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد با ذکر شماره در بالای معادل عین کلمه لاتین در زیرنویس آورده شود.

نویسندگان می­ بایست پس از تایید نهایی مقاله در این نشریه مبلغ 1000000 ریال (معادل یک میلیون ریال) جهت هزینه ­های داوری و مبلغ 3000000 ریال (معادل سه میلیون ریال) جهت هزینه­ های چاپ در مجموع مبلغ 4000000ریال (چهار میلیون ریال) به حساب 2177362604004 با شناسه واریز 00114500000000020به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه نزد بانک ملی شعبه دانشگاه سیستان و بلوچستان واریز  نمایند

ایمیل مجله: MEA@Hamoon.usb.ac.ir

موعد پرداخت هزینه توسط دفتر نشریه به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.لطفا پیش از این مرحله مبلغی پرداخت نکنید.