راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان :

نکات مهم قبل از ارسال مقاله:

نویسنده محترم لطفاً راهنما را با دقت مطالعه نموده و همه موارد را بخصوص موارد زیرخط دار را رعایت نمایید.

در صورت عدم رعایت نکات راهنما  مقاله پذیرفته نخواهد شد.

فقط سه فایل برای نشریه ارسال نمایید (فایل اصل مقاله، فایل مشخصات نویسندگان و فایل چکیده مبسوط)؛ به همراه فرم‌های مربوطه.

نکته مهم : در زمان بارگذاری فایل در سامانه، از شما خواسته شده تصاویر و جدول‌ها را جداگانه ارسال کنید، لطفاً بدون توجه به این موضوع فقط سه فایل خواسته شده را به همراه فرم تعهد و فرم تعارض منافع نویسندگان و نتیجه گزارش مشابهت‌یاب (کمتر از 10درصد) ارسال نمایید.

فرم تعهد و فرم تعارض منافع را از روی صفحه اصلی بارگیری نموده و پس از تکمیل و امضاء، اسکن نموده و ارسال نمایید.

فرمت مشخصات نویسندگان را از اینجا از دانلود کنید .

فرمت اصل مقاله را از اینجا دانلود کنید .

فرمت چکیده مبسوط را از اینجا دانلودکنید .

 ضمناً ارسال درصد مشابهت‌یابی به همراه مقاله الزامی است.

از کلیه صاحب‌نظران دانشگاهی و غیردانشگاهی که در مدیریت دارای مقاله‌های علمی- پژوهشی هستند، تقاضا  می­شود با در نظر گرفتن شرایط پذیرش، مقالاتشان را جهت بررسی و چاپ به آدرس مجله ارسال نمایند.

 

- مشخصات نویسندگان شامل: عنوان کامل مقاله ، نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده عهده دار مکاتبات با علامت ستاره مشخص شود) ، رتبه علمی و نام موسسه یا دانشگاه و یا محل اشتغال ، نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات شامل : نشانی پستی ، شماره تلفن ، نمابر و پست الکترونیکی(پست الکترونیکی نویسندگان مقالات حتماً باید با پسوند ac.ir و یا org.ir باشد) (اسامی نویسندگان پس از ارسال مقاله به هیچ عنوان قابل تغییر نیست).

- فایل مقاله اصلی: عنوان و چکیده مقاله شامل موضوع مقاله ، روش تحقیق و یافته ­های اصلی (مجموعاً حدود 200 کلمه) و واژه­های کلیدی (حداکثر 5 کلمه)

  • صفحه دوم تا انتهای مقاله شامل: مقدمه ، چارچوب نظری و پیشینه تحقیق، پرسش‌­ها و فرضیه‌­های پژوهش، روش تحقیق شامل روش پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات ، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات ، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها ، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری ؛ یافته‌ها، مقایسه آن با یافته ­های سایر پژوهش‌­ها و نظریه‌ها و نتیجه­‌گیری (ارائه خلاصه نتایج و پیشنهادها)، فهرست منابع

-توجه: چنانچه نویسندگان مقاله از حمایت مالی یا معنوی سازمانی برخوردار شده باشند ملزم به درج آن در انتهای مقاله هستند. 

- مأخذنویسی با سبک APA در داخل متن ( نام خانوادگی نویسنده ، سال: صفحه) از نوشتن منابع به صورت فارسی در داخل متن اکیداً خودداری شود.

یکی از شرایط پذیرش مقاله استفاده از منابع فارسی و انگلیسی جدید است. (حداقل 70 درصد منابع مربوط به 5 سال اخیر از مجلات معتبر باشد)

 

- مقاله ارسالی جهت چاپ در مجله ، جنبه پژوهشی و یا آموزشی داشته و در راستای هدف‌های مجله باشد .

- مقاله ارسالی حاصل مطالعات و تحقیقات نویسنده بوده و قبلاً در مجلات معتبر و همایش های ملی منتشر و ارائه نشده باشد. 

- مقاله در محیط نرم افزاریword 2010   قلم متنBNazanin13  ، عنوان مقالهTitr 16 (حاشیه­ ها از بالا و پایین 3/5  ،  چپ 4/6 و راست 4/5 سانتی متر ) حداکثر20 صفحه تایپ شود و به همراه چکیده لاتین  به سایت فصلنامه http://journals.usb.ac.ir/management/fa-ir  ، http://jmr.usb.ac.ir ارسال گردد. ضمناً ضمائم مقالات از قبیل جدول، نمودار، عکس و غیره با کیفیت مطلوب تهیه شود.

- در متن مقاله از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد با ذکر شماره در بالای معادل عین کلمه لاتین در زیرنویس آورده شود.

نویسندگان بایستی پس از تأیید نهایی مقاله در این نشریه مبلغ 1000000 ریال (معادل یکصد هزار تومان) جهت هزینه ­های داوری و مبلغ 3000000 ریال (معادل سیصد هزار تومان) جهت هزینه­‌های چاپ در مجموع مبلغ 4000000 ریال (چهارصد هزار تومان)  از طریق حواله ساتنا به شماره شبا 440100004001073603018951 IR  با شناسه واریز 355073663119000071100000000020 به نام مجله پژوهش های مدیریت عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز  نمایند.

رایانامه مجله: MEA@Hamoon.usb.ac.ir

موعد پرداخت هزینه توسط دفتر نشریه به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید. لطفاً پیش از این مرحله، مبلغی پرداخت نکنید.