دریافت درجه علمی و پژوهشی

ایـن نشریه با همکاری انجمن علوم مدیریت ایران منتشر می شود و به استناد مجوز شماره 93845/11/3 مورخ 19/5/1390 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور دارای درجه علمی- پژوهشی است.

این نشریه در «ایران ژورنال» نظام نمایه­سازی مرکز منطقه­ای اطلاع­رسانی علوم و فناوری به نشانی www.ricest.ac.ir و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی www.isc.gov.ir نمایه می­شود.