داوران

بخشی از داوران مجله پژوهش های مدیریت عمومی

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

نام دانشگاه

Publons/Wos Profile

علی اصغر پورعزت

استاد

دانشگاه تهران

 

مسعود بنافی

دانشیار

دانشگاه تهران

 

آرین قلی پور

استاد

دانشگاه تهران

 

علی حمیدی زاده

استادیار

دانشگاه تهران

 

عباس نرگسیان

استادیار

دانشگاه تهران

 

حسن دانایی فرد

استاد

دانشگاه تربیت مدرس

 

سمیه نعمتی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

 

کامران فیضی

استاد

دانشگاه علامه طباطبایی

 

سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی

استاد

دانشگاه علامه طباطبایی

 

وحید ناصحی فرد

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

 

وجه اله قربانی زاده

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

 

میرعلی سیدنقوی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

 

مهدی حقیقی کفاش

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

 

شهرام خلیل نژاد

استادیار

دانشگاه علامه طباطبایی

 

علی رحمانی

استاد

دانشگاه الزهرا

 

مهدی نصرالهی

استادیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

حمیدرضا کردلویی

دانشیار

دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

 

قاسم اسلامی

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

فریبرز رحیم نیا

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

سعید مرتضوی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

حامد محمدی شهروری

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمود زنجیرچی

استادیار

دانشگاه یزد

 

مهدی سبک رو

دانشیار

دانشگاه یزد

 

محمد خمرنیا

دکتری تخصصی

درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

افسانه کریمی

دکتری تخصصی

دکتری تخصصی اطلاعات سلامت

 

علیرضا موغلی

استاد

دانشگاه شیراز

 

عبدالباسط مرادزاده

استادیار

دانشگاه ولایت ایرانشهر

 

مسعود دهقانی

استادیار

دانشگاه ولایت ایرانشهر

AAA-3603-2022

باقر عسگرنژاد نوری

دانشیار

دانشگاه ارومیه

 

آرمان احمدی زاد

استادیار

دانشگاه کردستان

 

رویا شاکری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

 

صبا امیری

استادیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

محمد جواد جمشیدی

استادیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

محسن ارسلان

استادیار

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 

حبیب ابراهیم پور

استاد

دانشگاه محقق اردبیلی

 

محمد باشکوه

استاد

دانشگاه محقق اردبیلی

 

سمیرا پور

استادیار

دانشگاه بیرجند

 

فرشته اسدزاده

استادیار

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی

 

زهرا رحایی

استادیار

دانشگاه پیام نور

 

محمد جواد حضوری

استادیار

دانشگاه پیام نور

 

مهدی کاظمی

استادیار

دانشگاه شهید باهتر کرمان

 

مهدی ابراهیمی نژاد

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

سیدمهدی سرخوش حسینی

دکتری تخصصی

دانشگاه گرمسار

 

حیدر احمدی

استادیار

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

یوسف رمضانی

استادیار

مجتمع آموزش عالی گناباد

 

عبدالعزیز آبتین

استادیار

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 

محمد حسین یاراحمدزهی

استادیار

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 

رامین زراعتگری

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

محمد قاسمی

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

AIE-6872-2022

عبدالعلی کشته گر

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

HOA-9326-2023

زهرا وظیفه

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

HPB-7698-2023

محمود خسروی

استاد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

AAD-2638-2022

باقر کرد

استاد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

AAA-1442-2022

محمد نبی شهیکی تاش

استاد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

نورمحمد یعقوبی

استاد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

AGT-3665-2022

مهدی زیودار

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

احمد ناصری

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

عالمه کیخا

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

ABI-5729-2020

عبدالمجید ایمانی

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

حبیب ا... سالارزهی

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

CAH-6830-2022

مرضیه اسفندیاری

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

AAB-9586-2022

غلامرضا زمانیان

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

محبعلی رهدار

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

حامد آرامش

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

وحید پورشهابی

استادیار

دانشگاه آزاد زاهدان

 

محمد مهدی نژاد

استاد

هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

 

مهدی عبدالحمید

استادیار

دانشگاه علم و صنعت ایران