درباره نشریه

مجله پژوهشهای مدیریت عمومی به منظور فراهم نمودن فضایی علمی برای تحقیقات اساسی در زمینه مدیریت از سال 1387 و هر سه ماه یکبار به چاپ می رسد ، مطالب ارائه شده به مجله باید تحقیقات اصلی و منتشر نشده باشد و نباید برای چاپ در اختیار نشریات قرار گرفته باشد .

 نشریه یک فرایند ارزیابی مخفی دوطرفه را دنبال می‌کند که به موجب آن، نویسندگان، داوران را نمی‌شناسند و بالعکس. نویسندگان باید به محرمانه بودن فرایند ارزیابی احترام گذاشته و هویت خود را برای داوران آشکار نسازند و بالعکس. برای مثال، مقاله نباید حاوی هر گونه اطلاعات مشمول خودافشایی باشد، به  طوری­ که داور بتواند نویسنده را شناسایی کند.

مجله پژوهش­های مدیریت عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان تا شماره 43 ، بهار 1398 با 2959-2008 :ISSN چاپ می­گردیده و از شماره تابستان 1398 به بعد با 3418-2538 :ISSN به چاپ می رسد.

 

اهداف انتشار مجلۀ پژوهش های مدیریت عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان به شرح ذیل می باشد :

- توسعه و گسترش مطالعات و تحقیقات بر اساس پژوهش­های جدید تحقیقاتی اعضای محترم هئیت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی کشور

- کمک در راستای رفع مشکلات مدیریتی کشور و منطقه بر مبنای نتایج پژوهشهای کاربردی

- نقد و بررسی تئوریها و نظریات علم مدیریت و کاربردی کردن این نظریات

- انتشار یافته های جدید علمی و کاربردی مدیریت به منظور ارتقاء دانش کارشناسان و متخصصین کشور

- فراهم آوردن زمینه تبادل نظر و ارتباط بین پژوهشگران و متخصصان مدیریت

- ارائه نتایج تحقیقات کاربردی به مدیران و کارشناسان اجرایی کشور و ایجاد ارتباط بیشتر بین دانشگاه و مراکز اجرایی کشور