دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، خرداد 1398، صفحه 5-298 (مقاله پژوهشی ) 
ارائه الگوی تاب‌آوری سازمانی در شرکت‌های تولیدی با رویکرد داده بنیاد

صفحه 111-134

10.22111/jmr.2019.4745

حامد محمدی شهرودی؛ فریبرز رحیم‌نیا؛ غلامرضا ملک‌زاده؛ علیرضا خوراکیان


شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مدیریت بر مبنای ارزش

صفحه 271-298

10.22111/jmr.2019.4753

ابوالقاسم بریمانی؛ کیومرث نیازآذری؛ محمد صالحی