دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 5-298 (مقاله پژوهشی ) 
3. طراحی مدل مدیریت منابع انسانی اثربخش مبتنی بر فرهنگ سازمانی مشارکتی در بخش دولتی ایران

صفحه 59-83

سیدمحمدرضا سبحانی پور؛ حسن زارعی متین؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا جندقی


5. ارائه الگوی تاب‌آوری سازمانی در شرکت‌های تولیدی با رویکرد داده بنیاد

صفحه 111-134

حامد محمدی شهرودی؛ فریبرز رحیم‌نیا؛ غلامرضا ملک‌زاده؛ علیرضا خوراکیان


12. شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مدیریت بر مبنای ارزش

صفحه 271-298

ابوالقاسم بریمانی؛ کیومرث نیازآذری؛ محمد صالحی