دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 5-310 ((پژوهشی )) 
تخصصی‌سازی هوشمند: راهبردی برای سیاست‌گذاری منطقه‌ای نوآوری

صفحه 5-29

10.22111/jmr.2019.30492.4635

مهدی پاکزاد؛ سید سپهر قاضی نوری؛ مهدی محمدی؛ نیما مختارزاده


مفهوم‌شناسی رفتار غیراخلاقی سازمان‌یار با رویکرد مرور سیستماتیک

صفحه 57-91

10.22111/jmr.2020.30190.4607

حامد عباس پور؛ میرعلی سیدنقوی؛ حسن عابد جعفری؛ مهدی رسولی قهرودی


الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی در دانشگاه‌های برتر ایران

صفحه 93-116

10.22111/jmr.2021.34473.5099

صادق فراهانی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد تقی تقوی فرد؛ حسن رنگریز


ارائه چهارچوب مفهومی عوامل موثر بر تدوین خط مشی های کارآفرینانه در بانک سپه

صفحه 231-256

10.22111/jmr.2021.35332.5158

محسن دارایی قادیکلائی؛ علی مهدی زاده اشرفی؛ توریج مجیبی میکلائی؛ فرشاد حاج علیان