دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 5-318 ((پژوهشی)) 
1. سیر تاریخی دانش مدیریت در ایران

صفحه 5-25

محمد شهاب شیبانی فر؛ سید مهدی الوانی؛ عباسعلی رستگار؛ حسین دامغانیان؛ حسن دانایی فرد


3. واکاوی زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران با استفاده از تحلیل اقتصادی زنجیره ارزش و جریان مواد

صفحه 59-85

ابوالفضل آداب؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سید سروش قاضی نوری؛ حمیدرضا شاهوردی؛ کیومرث احمدپور


5. تدوین هستی‌شناسی فاز درک کسب و‌کار پروژه‌های داده‌کاوی با تمرکز بر حوزه پشتیبانی مشتری

صفحه 107-136

حمیدرضا نظری؛ محمدتقی تقوی فرد؛ ایمان رئیسی وانانی؛ محمدرضا تقوا


10. طراحی الگوی تیم سازی موفق در بخش دولتی

صفحه 241-264

مصطفی رنجبر کبوترخانی؛ اکبر حسن پور


12. شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های چند کسب و کاره ناهمگون

صفحه 293-318

سلمان عیوضی نژاد؛ سید محمود حسینی؛ بهمن حاجی پور؛ علی عبدالهی