دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، شهریور 1397، صفحه 5-266 (مقاله پژوهشی ) 
ارائه مدلی با رویکرد شبکه‌ای به خط‌مشی‌گذاری کارآفرینی

صفحه 5-26

10.22111/jmr.2018.4285

فتاح شریف زاده؛ عطیه سادات حقی؛ داوود حسین پور؛ محمد میرمحمدی


مدل هم آفرینی ارزش راهبردی در صنعت بانکداری ایران خلق ارزش در پارادایمی نوین

صفحه 27-52

10.22111/jmr.2018.4286

حسین رحمان سرشت؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ مهدی ابراهیمی؛ مهرنوش رحیمیان


الگوی توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی با بهره‏گیری از روش تحلیل تم

صفحه 53-78

10.22111/jmr.2018.4294

میرعلی سید نقوی؛ مهدیه غلامزاده جفره؛ رضا واعظی؛ وجه اله قربانی زاده


تعیین سهم عوامل سازمانی در افزایش شایستگی کارکنان شهرداری کرج

صفحه 163-186

10.22111/jmr.2018.4298

ایرج بابائی؛ عباس عباس پور؛ حسن اسدزاده؛ علی دلاور؛ حسین عبدالهی