دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 5-276 
1. شکل گیری خط مشی در حوزه سلامت نظام اداری در ایران

صفحه 5-34

زهرا رجایی؛ کرم اله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی


2. چارچوب اندازه گیری ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات

صفحه 35-62

کامران فیضی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ ایمان رئیسی وانانی؛ مهدی محمودصالحی


4. کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی

صفحه 89-116

علیرضا ذبیحی خرق؛ آذر کفاش پور؛ محمدمهدی فراحی؛ فریبرز رحیم نیا


6. مدیریت مسیر شغلی و جانشین‌پروری: تبیین نقش تعدیل‌گری فرهنگ مربی‌گری

صفحه 145-170

نجمه مهدی بیگی؛ اسماعیل یعقوبی؛ سید مسلم سیدالحسینی