دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، شهریور 1396، صفحه 5-256 
طراحی مدل انطباق‌پذیری مسیر شغلی(مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی شازند)

صفحه 31-62

10.22111/jmr.2017.3508

سیدرضا سیدجوادین؛ طهمورث حسنقلی پور؛ آرین قلی پور؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ فاطمه کریمی جعفری


طراحی مدل مدیریت استعداد با رویکرد یکپارچه‌سازی

صفحه 117-142

10.22111/jmr.2017.3511

حسن غفاری؛ مسعود پورکیانی؛ غلام عباس شکاری؛ ایوب شیخی


رویکرد سیستمی بر مدیریت استعداد در دانشگاهها و تأثیر آن بر روی اجتماع و سازمان

صفحه 143-160

10.22111/jmr.2017.3512

ثریا غلامحسین پورانوری؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمید رضا آراسته؛ حسن زین آبادی