دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، آذر 1396، صفحه 5-276 
نقش ویژگی‌های شخصیتی بر درگیری شغلی با میانجی‌گری کیفیت زندگی کاری

صفحه 5-28

10.22111/jmr.2017.3676

علی اکبر فرهنگی؛ بنفشه فتوت؛ پدرام آبدارزاده؛ مریم سرحدی نژاد


تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر در ایجاد جریان های شکافندۀ سازمانی

صفحه 59-82

10.22111/jmr.2017.3678

محمدعلی سرلک؛ رضا رسولی؛ حشمت خلیفه سلطانی؛ محمدحسین نوریایی


مدل‌سازی انواع شاخص بورس اوراق بهادار ایران با الگوریتم تقریب تابع ژنتیک

صفحه 107-128

10.22111/jmr.2017.3680

محمود هاشمی تبار؛ امیر دادرس مقدم؛ سید مهدی حسینی؛ ابراهیم مرادی