ارائه مدلی برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2012.654

چکیده

     نتیجه مطالعات انجام شده بیانگر آن است که، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات تأثیر بسیار عمیقی بر رشته مدیریت منابع انسانی گذاشته و در برخی از ابعاد جدید باعث تحول آن شده است. متخصصان نیز معتقدند مدیریت الکترونیک منابع انسانی پتانسیل کاهش هزینه­های مدیریتی، افزایش بهره­وری، تسریع در زمان پاسخ گویی، بهبود فرایند تصمیم­گیری و توسعه خدمات مشتری را داراست و به همین دلیل به مدیریت منابع انسانی کمک می کند تا استراتژیک­تر، منعطف­تر و از نظر هزینه مقرون به صرفه­تر باشد.
     پژوهش حاضر با هدف شناسایی مدلی برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران طراحی و اجرا شده است. برای این منظور، با بررسی پیشینه تحقیق و مصاحبه با افراد متخصص و خبره، مدل اولیه توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی طراحی و بر اساس آن، شش فرضیه تعریف و برای آزمون آنها پرسشنامه­ای طراحی و در اختیار جامعه آماری تحقیق (کارشناسان مسئول و مدیران صفی وزارتخانه تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی) قرار داده شد. با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (مدل­های اندازه گیری و ساختاری) روابط بین متغیرهای مدل بررسی شدند. نتایج نشان دهنده آن است که برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی لازم است ابتدا عوامل محیطی و سازمانی بررسی شده و بر اساس آن راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات منابع انسانی سازمان تدوین و بر اساس آن مدیریت الکترونیک منابع انسانی شکل دهی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model For Developing Electronic Human Resource Management(E-HRM) In Iranian Public Organization

چکیده [English]

The result of former Studies indicate that, information and communication technologies have very profound impact on the field of human resource management and in some new aspects, triggered development. Experts believe that the electronic human resources management has potential to reduce management costs, increase productivity, accelerate response time, development customers services  and improved decision-making process, and thus helps human resources management to be more strategic, more flexible and the cost is more affordable.
This study concern of  identified a model for the development electronic human resources management in the Iranian government organization has been designed and implemented. whit
Reviewing background of the research and interview with professionals and experts, a prototype  model of electronic human resources management  development were designed, and based on its, the six hypotheses define and to test these hypotheses, a questionnaire was designed and distributed between the statistical community(Experts and line managers of Cooperation, Labor, Welfare and Social Security Ministry), and  Using structural equations model were tested.
 The results indicate, for developing electronic human resource management in government organization, it is necessary that, at first organizational and environmental factors were reviewed, and based on  human resources information and communication technology governance compilation, then  based on the above items electronic human resources management will be forming

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developing Electronic Human Resource Management
  • Public Organization
  • human resources information and communication technology governance
  • forming Electronic Human Resource Management