سنجش ضریب احتمال ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل اوهلسون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1589

چکیده

در این مقاله ضریب احتمال ورشکستگی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده است. در پژوهش ­پیش رو با بررسی آخرین صورت حساب مالی حسابرسی شده 49 شرکت ورشکسته در دوره زمانی 1383 تا 1391 و 64 شرکت پیشرو بورس در سال 1391، مدل اوهلسون با تکنیک لاجیت برای این صنایع تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهدکه متغیر نسبت بدهی کل به دارایی کل تأثیرگذارترین متغیر بر احتمال ورشکستگی در صنایع بورسی است و  متغیر نسبت جریان وجوه حاصل از عملیات به بدهی کل در ایران نسبت به استاندارد متعارف جهانی نقش بسیار کم رنگ­تری دارد. دلیل این اختلاف را می‌توان در سطح پایین و گاها منفی جریان وجوه حاصل از عملیات در شرکت‌های پیشرو بورس اوراق بهادار یافت که حاکی از شرایط نابسامان اقتصادی در بخش تولید و صنعت کشور است. نتایج بررسی 40 شرکت اخراج شده از بورس با مدل تخمینی نشانگر آن است که با تداوم فضای کسب و کار فعلی، از این شرکت‌ها، 7 شرکت سالم و مابقی با ورشکستگی روبرو خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Likelihood Coefficient of Bankruptcy for Companies listed in Tehran Stock Exchange (Application of Ohlson Model)

چکیده [English]

This paper measure the likelihood coefficient of bankruptcy for the active companies of Tehran Stock Exchange using the Ohlson Model and under the Logit technique. The study has used the data from 49 bankrupted companies during the period 2004- 2012 and 64 companies in 2012 according to their latest audited financial statements. The findings indicate that the debt to total assets ratio is the most influential variable on the bankruptcy probability, this is while that the cash flow to assets ratio has had lower role in compare with the world conventional standards. The low and sometime negative level of cash flow in the companies is the reason for this discrepancy which reflects their fragile economic conditions in the production and industry of Iran economy.  The results obtained from 40 companies fired from the stock market indicate that only 7 companies have appropriate setting and others are confronted with a bankruptcy risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy
  • Forecasting
  • Ohlson Model
  • Logit Technique