دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 5-191 
1. طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی

صفحه 5-31

محمدعلی بابایی زکلیکی؛ حمیدرضا حسن زاده؛ سید مهدی الوانی؛ حسن زارعی متین؛ عبدالغنی رستگار


2. نقش میانجیِ احساس انرژی در رابطه‌ی بین اخلاق کاری اسلامی و تمایل به ترک خدمت

صفحه 23-56

محمد جواد واحد اسرمی؛ عبدالباسط مرادزاده؛ نورمحمد یعقوبی


3. بررسی و تحلیل وضعیت نیروهای رقابتی در صنعت بانکداری ایران

صفحه 57-85

مهدی کاظمی؛ الله یار بیگی فیروزی؛ حکمت الله دسترنج؛ مجتبی پهلوانی


7. شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های استراتژی بهره‌وری سبز با رویکرد FAHP (سازمان مترو تهران )

صفحه 167-191

صابر فلاح؛ سید حمیدرضا رضوی؛ عبدالمجید ایمانی؛ سعید امامقلی زاده