نمایه نویسندگان

آ

 • آراد، امید شناسایی عوامل موثر بر نهادینه سازی رهبری اصیل [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 277-303]
 • آژنگ، محمدرضا ارائه الگوی عملکرد نوآوری شرکت های دانش بنیان: رهیافت فراترکیب [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 125-154]

ا

 • ابوالفضلی، ابوالفضل الگوی دوسوتوانی رفتاری کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت استان تهران [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 131-163]
 • ابویی اردکان، محمد شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای مشاغل استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت همراه اول) [دوره 15، شماره 57، 1401]
 • اسماعیلی درمیان، هادی عوامل مؤثر بر ایجاد امنیت در شبکه های اطلاعاتی اداره کل زندان های استان سیستان و بلوچستان و اولویت بندی آنها [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 305-320]
 • افروزنیا، علی ارائه‌ی مدل خلق نوآوری اجتماعی در کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) با رویکرد نظریه‌ی داده بنیاد کلاسیک [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 103-130]
 • اکاتی، سهیلا الگوی دوسوتوانی رفتاری کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت استان تهران [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 131-163]
 • اکبری، تقی طراحی و اعتبارسنجی مدل دانشگاه باز بر اساس پارادایم نوآوری باز رویکردی آمیخته [دوره 15، شماره 57، 1401]
 • اکبری، محسن ارائه الگویی برای شکل‌گیری تنوع دوسوتوانی در شرکت‌های چند کسب‌وکاره در ایران [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 281-305]
 • الوانی، سید مهدی شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های مثبت‌گرایی در مدل معماری منابع انسانی مثبت‌گرا در دانشگاه علوم پزشکی قزوین [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 29-57]
 • ایران زاده، سلیمان ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی جهت دست‌یابی به چابکی کسب و کارهای کوچک و متوسط الکترونیکی(مورد مطالعه: کسب و کارهای الکترونیکی در ایران) [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 255-279]
 • ایروانی، مجید شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های مثبت‌گرایی در مدل معماری منابع انسانی مثبت‌گرا در دانشگاه علوم پزشکی قزوین [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 29-57]

ب

 • باقرزاده خواجه، مجید ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی جهت دست‌یابی به چابکی کسب و کارهای کوچک و متوسط الکترونیکی(مورد مطالعه: کسب و کارهای الکترونیکی در ایران) [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 255-279]

پ

 • پاکدامن، مرتضی شناسایی مهارت‏های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاری بیمارستان در سلسه مراتب سازمانی [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 37-65]
 • پریشانی، علی ارائه الگویی برای شکل‌گیری تنوع دوسوتوانی در شرکت‌های چند کسب‌وکاره در ایران [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 281-305]
 • پورعزت، علی اصغر رصد ویژگی‌های استادان مشتاق دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 5-28]
 • پویا، علیرضا شناسایی مهارت‏های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاری بیمارستان در سلسه مراتب سازمانی [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 37-65]
 • پیغان، وحید شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه پایدار [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 93-123]

ت

 • تجری، معصومه طراحی و اعتبارسنجی مدل دانشگاه باز بر اساس پارادایم نوآوری باز رویکردی آمیخته [دوره 15، شماره 57، 1401]

ج

 • جعفری نیا، سعید ارائه الگوی حقوق شهروندی درسازمان‌های دولتی ایران [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 179-205]
 • جمالی، احسان ارائه الگوی راهبردی ایجاد برند سبز: یک مطالعه فراترکیب [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 247-276]
 • جندقی، غلامرضا ارائه‌ی مدل خلق نوآوری اجتماعی در کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) با رویکرد نظریه‌ی داده بنیاد کلاسیک [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 103-130]

ح

 • حجازی، سید حمید ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی جهت دست‌یابی به چابکی کسب و کارهای کوچک و متوسط الکترونیکی(مورد مطالعه: کسب و کارهای الکترونیکی در ایران) [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 255-279]
 • حسنی، رفیق ارائه الگوی عملکرد نوآوری شرکت های دانش بنیان: رهیافت فراترکیب [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 125-154]
 • حسینی، میرزا حسن ارائه الگوی راهبردی ایجاد برند سبز: یک مطالعه فراترکیب [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 247-276]
 • حکیمی، ایمان تحلیل پیشایندهای مؤثر بر بهبود انگیزه خدمت‌ مدیران سازمان‌های دولتی با رویکرد ساختاری تفسیری [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 307-332]
 • حمیدی، ناصر شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های مثبت‌گرایی در مدل معماری منابع انسانی مثبت‌گرا در دانشگاه علوم پزشکی قزوین [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 29-57]

خ

 • خیراندیش، مهدی ارائه الگوی حقوق شهروندی درسازمان‌های دولتی ایران [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 179-205]

د

 • دانایی فرد، حسن موشکافی نقش ابعاد کیفیت مدیریت منابع انسانی در تعهد سازمانی، هویت سازمانی و گرایش به ترک شغل کارکنان سازمان های دولتی ایران [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 59-73]
 • دهقانپور فراشاه، افسانه رصد ویژگی‌های استادان مشتاق دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 5-28]
 • دهقانپور فراشاه، علیرضا رصد ویژگی‌های استادان مشتاق دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 5-28]

ذ

 • ذبیحی دان، نازنین بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی با تبیین نقش تعدیلگر سواد رسانه ای (مورد مطالعه شهرداری های استان سیستان و بلوچستان) [دوره 15، شماره 57، 1401]

ر

 • ربانی، الهام ارائه الگوی نوین در مدیریت بحران سازمانی(مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت اصفهان) [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 195-224]
 • رجب زاده قطری، علی موشکافی نقش ابعاد کیفیت مدیریت منابع انسانی در تعهد سازمانی، هویت سازمانی و گرایش به ترک شغل کارکنان سازمان های دولتی ایران [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 59-73]
 • رحمانی، شاپور عوامل مؤثر بر ایجاد امنیت در شبکه های اطلاعاتی اداره کل زندان های استان سیستان و بلوچستان و اولویت بندی آنها [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 305-320]
 • رحیم نیا، فریبرز شناسایی مهارت‏های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاری بیمارستان در سلسه مراتب سازمانی [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 37-65]
 • رحیمی، فرج اله الگوی دوسوتوانی رفتاری کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت استان تهران [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 131-163]
 • رهنورد، فرج الله موشکافی نقش ابعاد کیفیت مدیریت منابع انسانی در تعهد سازمانی، هویت سازمانی و گرایش به ترک شغل کارکنان سازمان های دولتی ایران [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 59-73]

ز

 • زارعی متین، حسن ارائه‌ی مدل خلق نوآوری اجتماعی در کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) با رویکرد نظریه‌ی داده بنیاد کلاسیک [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 103-130]
 • زاهد بابلان، عادل طراحی و اعتبارسنجی مدل دانشگاه باز بر اساس پارادایم نوآوری باز رویکردی آمیخته [دوره 15، شماره 57، 1401]
 • زراعتگری، رامین بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مخاطره آمیز در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 15، شماره 57، 1401]
 • زمانی، ناهید فراتحلیل پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های ایرانی [دوره 15، شماره 57، 1401]

س

 • سالارزهی، حبیب الله طراحی الگوی استراتژیک دانشگاه کارآفرین با رویکرد آینده‌پژوهی در آموزش عالی [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 75-102]
 • سالاریه، نورا موشکافی نقش ابعاد کیفیت مدیریت منابع انسانی در تعهد سازمانی، هویت سازمانی و گرایش به ترک شغل کارکنان سازمان های دولتی ایران [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 59-73]
 • سیدنقوی، میر علی آسیب شناسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی از منظر انعطاف پذیری‌: مطالعه ای داده بنیاد در بخش دولتی [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 5-36]
 • سیدنقوی، میرعلی فراتحلیل پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های ایرانی [دوره 15، شماره 57، 1401]
 • سیف اللهی، ناصر تحلیل اثر دانش مشتری بر بهبود کیفیت خدمات صنعت هتلداری با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 155-178]

ش

 • شاکری، رویا ارائه الگوی عملکرد نوآوری شرکت های دانش بنیان: رهیافت فراترکیب [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 125-154]
 • شاهین، آرش ارائه الگوی نوین در مدیریت بحران سازمانی(مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت اصفهان) [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 195-224]
 • شول، عباس تحلیل پیشایندهای مؤثر بر بهبود انگیزه خدمت‌ مدیران سازمان‌های دولتی با رویکرد ساختاری تفسیری [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 307-332]

ص

 • صارمی، علیرضا عوامل موثر بر رفتارهای سیاسی سمی مدیران و نتایج آن نقش متغیر تعدیلگر مربیگری و بدبینی شناختی [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 67-92]

ط

 • طبری، مجتبی ارائه الگوی کاهش تحلیل‌رفتگی شغلی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از رویکرد فراترکیب [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 225-254]

ع

 • عباسی، نرگس ارائه الگوی نوین در مدیریت بحران سازمانی(مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت اصفهان) [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 195-224]
 • عبدالملکی، مهدی ارائه الگوی عملکرد نوآوری شرکت های دانش بنیان: رهیافت فراترکیب [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 125-154]
 • عبدالهی، بیژن ارائه الگوی حقوق شهروندی درسازمان‌های دولتی ایران [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 179-205]
 • عدنان راد، مژگان آسیب شناسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی از منظر انعطاف پذیری‌: مطالعه ای داده بنیاد در بخش دولتی [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 5-36]
 • عیدی، فاطمه ارائه الگوی راهبردی ایجاد برند سبز: یک مطالعه فراترکیب [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 247-276]
 • عیوضی نژاد، سلمان ارائه الگویی برای شکل‌گیری تنوع دوسوتوانی در شرکت‌های چند کسب‌وکاره در ایران [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 281-305]

ف

 • فراحی، محمد مهدی شناسایی مهارت‏های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاری بیمارستان در سلسه مراتب سازمانی [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 37-65]

ق

 • قاسمی، فرزانه شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای مشاغل استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت همراه اول) [دوره 15، شماره 57، 1401]
 • قاسمی، محمد شناسایی و دسته‌بندی ذهنیت مدیران استارت آپ‌ها به کارآفرینی دیجیتالی با کاربرد روش‌شناسی کیو [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 207-245]
 • قربانی زاده، وجه الله آسیب شناسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی از منظر انعطاف پذیری‌: مطالعه ای داده بنیاد در بخش دولتی [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 5-36]
 • قربانی زاده، وجه الله فراتحلیل پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های ایرانی [دوره 15، شماره 57، 1401]
 • قریب پور، مهشید بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی با تبیین نقش تعدیلگر سواد رسانه ای (مورد مطالعه شهرداری های استان سیستان و بلوچستان) [دوره 15، شماره 57، 1401]
 • قلی پور، آرین شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای مشاغل استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت همراه اول) [دوره 15، شماره 57، 1401]

ک

 • کاظمی، احمد عوامل مؤثر بر ایجاد امنیت در شبکه های اطلاعاتی اداره کل زندان های استان سیستان و بلوچستان و اولویت بندی آنها [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 305-320]
 • کشته گر، عبدالعلی الگوی دوسوتوانی رفتاری کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت استان تهران [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 131-163]
 • کلابی، امیرمحمد مدل تعهد سازمانی با تبیین جایگاه نوآوری سازمانی، فرهنگ سازمانی، مسئولیت اجتماعی شرکتی و خلق ارزش مشترک [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 165-194]
 • کمالیان، امین رضا طراحی الگوی استراتژیک دانشگاه کارآفرین با رویکرد آینده‌پژوهی در آموزش عالی [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 75-102]
 • کمانی، محمدحسین عوامل موثر بر رفتارهای سیاسی سمی مدیران و نتایج آن نقش متغیر تعدیلگر مربیگری و بدبینی شناختی [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 67-92]
 • کیخا، عالمه شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه پایدار [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 93-123]

ل

م

 • محمدپور، سمانه طراحی الگوی استراتژیک دانشگاه کارآفرین با رویکرد آینده‌پژوهی در آموزش عالی [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 75-102]
 • محمدداودی، امیرحسین شناسایی عوامل موثر بر نهادینه سازی رهبری اصیل [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 277-303]
 • مرشدی اصطهباناتی، سیدمهدی ارائه‌ی مدل خلق نوآوری اجتماعی در کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) با رویکرد نظریه‌ی داده بنیاد کلاسیک [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 103-130]
 • معینی کیا، مهدی طراحی و اعتبارسنجی مدل دانشگاه باز بر اساس پارادایم نوآوری باز رویکردی آمیخته [دوره 15، شماره 57، 1401]
 • منتظری، محمد تحلیل پیشایندهای مؤثر بر بهبود انگیزه خدمت‌ مدیران سازمان‌های دولتی با رویکرد ساختاری تفسیری [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 307-332]
 • منظم ابراهیم پور، شیلا شناسایی مهارت‏های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاری بیمارستان در سلسه مراتب سازمانی [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 37-65]
 • مهارتی، یعقوب احصاء مدل سکوت سازمانی زنان در دانشگاه‌ها [دوره 15، شماره 57، 1401]
 • مهرآرا، اسداله ارائه الگوی کاهش تحلیل‌رفتگی شغلی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از رویکرد فراترکیب [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 225-254]
 • موحد، سید محمد رضا تحلیل اثر دانش مشتری بر بهبود کیفیت خدمات صنعت هتلداری با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 155-178]
 • موغلی، علیرضا ارائه الگوی نوین در مدیریت بحران سازمانی(مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت اصفهان) [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 195-224]
 • موغلی، علیرضا عوامل موثر بر رفتارهای سیاسی سمی مدیران و نتایج آن نقش متغیر تعدیلگر مربیگری و بدبینی شناختی [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 67-92]

ن

 • نامدار جویمی، احسان شناسایی و دسته‌بندی ذهنیت مدیران استارت آپ‌ها به کارآفرینی دیجیتالی با کاربرد روش‌شناسی کیو [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 207-245]
 • نصیری، الله کرم ارائه الگوی حقوق شهروندی درسازمان‌های دولتی ایران [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 179-205]
 • نعیمی، ناهید بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مخاطره آمیز در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 15، شماره 57، 1401]
 • نوروزی اجیرلو، رضا ارائه الگوی راهبردی ایجاد برند سبز: یک مطالعه فراترکیب [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 247-276]

و

 • واحداسرمی، محمدجواد ارائه الگوی کاهش تحلیل‌رفتگی شغلی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از رویکرد فراترکیب [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 225-254]
 • واعظی، رضا آسیب شناسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی از منظر انعطاف پذیری‌: مطالعه ای داده بنیاد در بخش دولتی [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 5-36]
 • واعظی، رضا فراتحلیل پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های ایرانی [دوره 15، شماره 57، 1401]
 • وظیفه، زهرا طراحی الگوی استراتژیک دانشگاه کارآفرین با رویکرد آینده‌پژوهی در آموزش عالی [دوره 15، شماره 56، 1401، صفحه 75-102]

ی

 • یعقوبی، اسماعیل بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی با تبیین نقش تعدیلگر سواد رسانه ای (مورد مطالعه شهرداری های استان سیستان و بلوچستان) [دوره 15، شماره 57، 1401]
 • یعقوبی، نورمحمد شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه پایدار [دوره 15، شماره 55، 1401، صفحه 93-123]