نمایه نویسندگان

آ

 • آداب، ابوالفضل واکاوی زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران با استفاده از تحلیل اقتصادی زنجیره ارزش و جریان مواد [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 59-85]
 • آذر، عادل طراحی مدل پیش‌بینی و ارزیابی ظرفیت نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد استنتاج فازی عصبی- تطبیقی(ANFIS) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 55-84]
 • آذر، عادل طراحی مدل مدیریت توسعه در ایران با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 59-82]
 • آرامش، حامد شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار یادگیری سیار در دانشگاه‌ها (موردمطالعه: دانشگاه سیستان و بلوچستان) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 245-273]

ا

 • ابراهیم پور، حبیب مدل معادلات ساختاری توسعه منابع انسانی کارآفرینانه در سازمان های دولتی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 269-300]
 • ابراهیمی، عبدالقدوس طراحی مدل شایستگی‌های عمومی‌مدیران ارشد سازمان‌های دولتی افغانستان(مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان هرات) [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 5-29]
 • احمدپور، کیومرث واکاوی زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران با استفاده از تحلیل اقتصادی زنجیره ارزش و جریان مواد [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 59-85]
 • الوانی، سید مهدی تحلیل انواع شبکه های همکاری در فرایند نوآوری دفاعی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 5-30]
 • الوانی، سید مهدی سیر تاریخی دانش مدیریت در ایران [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 5-25]
 • امیدوار، ملیحه طراحی الگوی اکوتوریسم گردشگری سلامت در استان خراسان جنوبی با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 117-147]
 • امینی خیابانی، غلامرضا طراحی زنجیره ارزش آفرین پایدار با استفاده از نوآوری بسته‌بندی؛ تبیین قابلیت دو سو توانی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 189-215]
 • ایمانی، عبدالمجید بررسی نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی در رابطه بین نوآوری باز و گرایش کارآفرینانه شرکت های کوچک و متوسط فعال در شهرک صنعتی شهر زاهدان [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 205-230]

ب

 • باشکوه، محمد تأثیر روابط مصرف کننده با نام تجاری بر وفاداری برند در بستر تجارت اجتماعی: نقش تعدیلگر ویژگی‌های مرتبط با تعامل شبه اجتماعی [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 137-167]
 • باقری مجد، روح اله تاثیر برندسازی بر جذب دانشجویان بین‌المللی با میانجیگری رضایت و وفاداری برند در آموزش عالی [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 265-292]
 • بردبار، غلامرضا طراحی مدل پویای روابط کار/صنعتی با تأکید بر کار شایسته [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 217-241]
 • برزگر، کیوان طراحی الگوی بنیادی سیستم مدیریت استعداد [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 161-188]
 • بیاضی، علی طراحی مدل یکپارچه تفکر استراتژیک: پیشران‌ها، عناصر و پیامدها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 111-134]
 • بیگی فیروزی، الله یار تأثیر روابط مصرف کننده با نام تجاری بر وفاداری برند در بستر تجارت اجتماعی: نقش تعدیلگر ویژگی‌های مرتبط با تعامل شبه اجتماعی [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 137-167]

پ

 • پاکزاد، مهدی تخصصی‌سازی هوشمند: راهبردی برای سیاست‌گذاری منطقه‌ای نوآوری [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 5-29]
 • پورزرندی، محمدابراهیم طراحی مدل پیش‌بینی و ارزیابی ظرفیت نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد استنتاج فازی عصبی- تطبیقی(ANFIS) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 55-84]
 • پورقاز، عبدالوهاب بررسی انتقادی مدیریت دانشگاه‌ها در دستیابی به رتبه برتر در رتبه بندی های جهانی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 219-243]

ت

 • تباوار، علی اصغر طراحی الگوی اکوتوریسم گردشگری سلامت در استان خراسان جنوبی با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 117-147]
 • تقوا، محمدرضا تدوین هستی‌شناسی فاز درک کسب و‌کار پروژه‌های داده‌کاوی با تمرکز بر حوزه پشتیبانی مشتری [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 107-136]
 • تقوا، محمدرضا تاثیر آگاهی امنیتی بر پیروی از مقررات امنیتی از سوی کاربران دورکاری در دوره همه‌گیری بیماری کووید-19 [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 179-204]
 • تقوی فرد، محمد تقی الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی در دانشگاه‌های برتر ایران [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 93-116]
 • تقوی فرد، محمدتقی تدوین هستی‌شناسی فاز درک کسب و‌کار پروژه‌های داده‌کاوی با تمرکز بر حوزه پشتیبانی مشتری [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 107-136]

ح

 • حاج علیان، فرشاد ارائه چهارچوب مفهومی عوامل موثر بر تدوین خط مشی های کارآفرینانه در بانک سپه [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 231-256]
 • حاج کریمی، عباسعلی طراحی مدل ساختاری-تفسیری عوامل سازمانی توسعه رهبری اثربخش [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 83-109]
 • حاجیانی، ابراهیم بررسی تأثیر متقابل پیشران‌های پارک‌های علم و فنّاوری ایران [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 135-165]
 • حاجی پور، بهمن شناسایی الگوی همکاری رقابت در صنعت خودروسازی ایران بر اساس رویکرد سیستمی: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 275-306]
 • حاجی پور، بهمن شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های چند کسب و کاره ناهمگون [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 293-318]
 • حاجی عسگری نوش آبادی، سمانه بررسی رابطه فلات‌زدگی شغلی با درگیری شغلی با نقش میانجی گر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: هلدینگ ساختمانی تراز پی‌ریز وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 135-160]
 • حسن پور، اکبر طراحی الگوی تیم سازی موفق در بخش دولتی [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 241-264]
 • حسن زاده، محمد مدل معادلات ساختاری توسعه منابع انسانی کارآفرینانه در سازمان های دولتی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 269-300]
 • حسن قلی پور، طهمورث طراحی مدل ساختاری-تفسیری عوامل سازمانی توسعه رهبری اثربخش [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 83-109]
 • حسنقلی پور، طهمورث شناسایی معیارهای مشاغل حیاتی و کلیدی برای جذب و حفظ استعدادها در شرکت ملی نفتکش ایران [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 31-54]
 • حسینی، سید محمود شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های چند کسب و کاره ناهمگون [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 293-318]
 • حصیری، اسد شناسایی و تبیین پیشآیندها و پسآیندهای مالکیت روان‌ شناختی در سازمان های دولتی استان بوشهر [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 31-58]
 • حکاک، محمد شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای معماری دانش منابع انسانی با استفاده از رویکرد آمیخته [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 149-178]
 • حکیمی، ایمان رابطه مدیریت روان‌پریش و شهرت سازمانی با میانجی‌گری سرپرستی مخرب و مسئولیت‌پذیری اجتماعی [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 169-192]

خ

 • خدادحسینی، سید حمید طراحی مدل یکپارچه تفکر استراتژیک: پیشران‌ها، عناصر و پیامدها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 111-134]
 • خوراکیان، علیرضا مفهوم سازی وکشف مولفه‌های تعصب گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیاد [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 85-110]
 • خوراکیان، علیرضا شناسایی و تبیین پیشآیندها و پسآیندهای مالکیت روان‌ شناختی در سازمان های دولتی استان بوشهر [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 31-58]

د

 • دارایی قادیکلائی، محسن ارائه چهارچوب مفهومی عوامل موثر بر تدوین خط مشی های کارآفرینانه در بانک سپه [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 231-256]
 • داستانی، معصومه بررسی تأثیر متقابل پیشران‌های پارک‌های علم و فنّاوری ایران [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 135-165]
 • دامغانیان، حسین سیر تاریخی دانش مدیریت در ایران [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 5-25]
 • دامنی، عبدالرزاق بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر کارآفرینی منابع انسانی در شرکت‌های کوچک و متوسط منطقه آزاد چابهار [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 287-312]
 • دانایی فرد، حسن سیر تاریخی دانش مدیریت در ایران [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 5-25]
 • دانایی فرد، حسن طراحی مدل یکپارچه تفکر استراتژیک: پیشران‌ها، عناصر و پیامدها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 111-134]
 • داودی، کامل طراحی مدل مدیریت توسعه در ایران با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 59-82]

ر

 • رئیسی وانانی، ایمان تدوین هستی‌شناسی فاز درک کسب و‌کار پروژه‌های داده‌کاوی با تمرکز بر حوزه پشتیبانی مشتری [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 107-136]
 • راغ، محمد شناسایی عوامل حیاتی اثرگذار بر تشکیل سرمایه رهبری در محیط های دانشگاهی: کاربرد دیمتل فازی [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 193-215]
 • رحمان سرشت، حسین تأثیر انعطاف‌پذیری استراتژیک بر مدیریت سبز در راستای رقابت‌پذیری شرکت با توجه به نقش مشروعیت سازمانی و حمایت نهادی [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 27-57]
 • رحیم نیا، فریبرز مفهوم سازی وکشف مولفه‌های تعصب گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیاد [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 85-110]
 • رحیم نیا، فریبرز شناسایی و تبیین پیشآیندها و پسآیندهای مالکیت روان‌ شناختی در سازمان های دولتی استان بوشهر [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 31-58]
 • رخشانی، جاوید مدل معادلات ساختاری توسعه منابع انسانی کارآفرینانه در سازمان های دولتی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 269-300]
 • رستگار، عباسعلی سیر تاریخی دانش مدیریت در ایران [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 5-25]
 • رسولی، اسحق مدل معادلات ساختاری توسعه منابع انسانی کارآفرینانه در سازمان های دولتی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 269-300]
 • رسولی قهرودی، مهدی مفهوم‌شناسی رفتار غیراخلاقی سازمان‌یار با رویکرد مرور سیستماتیک [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 57-91]
 • رضایی، یوسف طراحی مدل ساختاری-تفسیری عوامل سازمانی توسعه رهبری اثربخش [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 83-109]
 • رنجبر کبوترخانی، مصطفی طراحی الگوی تیم سازی موفق در بخش دولتی [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 241-264]
 • رنگریز، حسن الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی در دانشگاه‌های برتر ایران [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 93-116]
 • روشن، سید علیقلی طراحی الگوی بنیادی سیستم مدیریت استعداد [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 161-188]
 • ریگی، عاطفه بررسی انتقادی مدیریت دانشگاه‌ها در دستیابی به رتبه برتر در رتبه بندی های جهانی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 219-243]

ز

 • زارعی، عظیم طراحی زنجیره ارزش آفرین پایدار با استفاده از نوآوری بسته‌بندی؛ تبیین قابلیت دو سو توانی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 189-215]
 • زمانی مقدم، افسانه ارائه مدلی به منظور ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 243-268]
 • زمانی مقدم، افسانه بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر کارآفرینی منابع انسانی در شرکت‌های کوچک و متوسط منطقه آزاد چابهار [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 287-312]
 • زیودار، مهدی بررسی نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی در رابطه بین نوآوری باز و گرایش کارآفرینانه شرکت های کوچک و متوسط فعال در شهرک صنعتی شهر زاهدان [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 205-230]

س

 • ساعدی، عبداله شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای معماری دانش منابع انسانی با استفاده از رویکرد آمیخته [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 149-178]
 • سالارزهی، حبیب الله مدیریت ارزش عمومی: پارادایم نوین در مدیریت دولتی بر پایه ارزش های عمومی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 189-218]
 • سالارزهی، حبیب الله بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر کارآفرینی منابع انسانی در شرکت‌های کوچک و متوسط منطقه آزاد چابهار [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 287-312]
 • سبک رو، مهدی طراحی مدل پویای روابط کار/صنعتی با تأکید بر کار شایسته [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 217-241]
 • سپهوند، رضا شناسایی عوامل حیاتی اثرگذار بر تشکیل سرمایه رهبری در محیط های دانشگاهی: کاربرد دیمتل فازی [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 193-215]
 • سپهوند، رضا شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای معماری دانش منابع انسانی با استفاده از رویکرد آمیخته [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 149-178]
 • ستاری اردبیلی، فرزاد مدل معادلات ساختاری توسعه منابع انسانی کارآفرینانه در سازمان های دولتی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 269-300]
 • سرگلزائی، علی رضا ارائه مدل معادلات ساختاری تاثیر رهبری بصیر بر مدیریت بهینه ارتباط با مشتری با نقش میانجی آوای کارکنان [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 217-240]
 • سید جوادین، سید رضا شناسایی معیارهای مشاغل حیاتی و کلیدی برای جذب و حفظ استعدادها در شرکت ملی نفتکش ایران [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 31-54]
 • سید جوادین، سید رضا طراحی مدل ساختاری-تفسیری عوامل سازمانی توسعه رهبری اثربخش [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 83-109]
 • سیدنقوی، میرعلی مفهوم‌شناسی رفتار غیراخلاقی سازمان‌یار با رویکرد مرور سیستماتیک [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 57-91]
 • سیف اللهی، ناصر تأثیر روابط مصرف کننده با نام تجاری بر وفاداری برند در بستر تجارت اجتماعی: نقش تعدیلگر ویژگی‌های مرتبط با تعامل شبه اجتماعی [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 137-167]

ش

 • شاه حسینی، محمد علی فهم کیفیت تعامل سازه های رهبری پیچیدگی و سازمان اجتماعی از دیدگاهی مبتنی بر علوم پیچیده [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 307-334]
 • شاه حسینی، محمد علی طراحی مدل شایستگی‌های عمومی‌مدیران ارشد سازمان‌های دولتی افغانستان(مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان هرات) [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 5-29]
 • شاهوردی، حمیدرضا واکاوی زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران با استفاده از تحلیل اقتصادی زنجیره ارزش و جریان مواد [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 59-85]
 • شکرزهی، ماریه شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار یادگیری سیار در دانشگاه‌ها (موردمطالعه: دانشگاه سیستان و بلوچستان) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 245-273]
 • شیبانی فر، محمد شهاب سیر تاریخی دانش مدیریت در ایران [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 5-25]
 • شیرازی، علی بررسی نقش میانجی جو اخلاقی در اثر رهبری اصیل و مدیریت منافقانه بر رفتارهای ضدشهروندی سازمانی [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 257-286]

ص

 • صیاد شیرکش، سعید ارائه الگوی مشارکت بخش دولتی و خصوصی در صنایع ‌پایین‌دستی نفت ایران [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 31-55]

ض

 • ضیائی بوکانی، علی مفهوم سازی وکشف مولفه‌های تعصب گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیاد [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 85-110]

ط

 • طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین تأثیر انعطاف‌پذیری استراتژیک بر مدیریت سبز در راستای رقابت‌پذیری شرکت با توجه به نقش مشروعیت سازمانی و حمایت نهادی [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 27-57]

ع

 • عابد جعفری، حسن مفهوم‌شناسی رفتار غیراخلاقی سازمان‌یار با رویکرد مرور سیستماتیک [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 57-91]
 • عابدی، احمد الگوی ساختاری تأثیر رهبری بصیر بر عملکرد مدیران (مطالعه ای درسازمان های آموزشی شهراصفهان ) [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 87-106]
 • عالی نژاد، امیرحمزه طراحی مدل پیش‌بینی و ارزیابی ظرفیت نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد استنتاج فازی عصبی- تطبیقی(ANFIS) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 55-84]
 • عباس پور، حامد مفهوم‌شناسی رفتار غیراخلاقی سازمان‌یار با رویکرد مرور سیستماتیک [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 57-91]
 • عباسی، اسدالله سنتز پژوهی مهارت‌های مدیران حرفه‌ای در نظام آموزش کارکنان دولت [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 165-187]
 • عباسیان اسفرجانی، محمدرضا الگوی ساختاری تأثیر رهبری بصیر بر عملکرد مدیران (مطالعه ای درسازمان های آموزشی شهراصفهان ) [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 87-106]
 • عبدالهی، علی شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های چند کسب و کاره ناهمگون [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 293-318]
 • عزیزی، نعمت اله بررسی انتقادی مدیریت دانشگاه‌ها در دستیابی به رتبه برتر در رتبه بندی های جهانی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 219-243]
 • عسکری پور گلویک، حسین طراحی مدل پویای روابط کار/صنعتی با تأکید بر کار شایسته [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 217-241]
 • علیزاده، سعید ارائه مدلی به منظور ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 243-268]
 • عیوضی نژاد، سلمان شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های چند کسب و کاره ناهمگون [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 293-318]

ف

 • فایض، سمانه ارائه الگوی مشارکت بخش دولتی و خصوصی در صنایع ‌پایین‌دستی نفت ایران [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 31-55]
 • فتحی، محمد ارائه مدلی به منظور ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 243-268]
 • فراهانی، صادق الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی در دانشگاه‌های برتر ایران [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 93-116]
 • فقیهی، ابوالحسن ارائه الگوی مشارکت بخش دولتی و خصوصی در صنایع ‌پایین‌دستی نفت ایران [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 31-55]
 • فقیهی، ابوالحسن طراحی مدل مدیریت توسعه در ایران با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 59-82]
 • فیاضی، مرجان فهم کیفیت تعامل سازه های رهبری پیچیدگی و سازمان اجتماعی از دیدگاهی مبتنی بر علوم پیچیده [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 307-334]
 • فیض، داود طراحی زنجیره ارزش آفرین پایدار با استفاده از نوآوری بسته‌بندی؛ تبیین قابلیت دو سو توانی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 189-215]

ق

 • قاضی نوری، سید سپهر واکاوی زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران با استفاده از تحلیل اقتصادی زنجیره ارزش و جریان مواد [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 59-85]
 • قاضی نوری، سید سپهر تخصصی‌سازی هوشمند: راهبردی برای سیاست‌گذاری منطقه‌ای نوآوری [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 5-29]
 • قاضی نوری، سید سروش واکاوی زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران با استفاده از تحلیل اقتصادی زنجیره ارزش و جریان مواد [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 59-85]
 • قربانی زاده، وجه الله الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی در دانشگاه‌های برتر ایران [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 93-116]
 • قلی پور، آرین شناسایی معیارهای مشاغل حیاتی و کلیدی برای جذب و حفظ استعدادها در شرکت ملی نفتکش ایران [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 31-54]
 • قلی پور، آرین طراحی مدل شایستگی‌های عمومی‌مدیران ارشد سازمان‌های دولتی افغانستان(مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان هرات) [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 5-29]
 • قوسی، ریحانه سنتز پژوهی مهارت‌های مدیران حرفه‌ای در نظام آموزش کارکنان دولت [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 165-187]

ک

 • کاملی، محمد جواد تحلیل انواع شبکه های همکاری در فرایند نوآوری دفاعی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 5-30]
 • کردنائیج، اسدالله طراحی مدل یکپارچه تفکر استراتژیک: پیشران‌ها، عناصر و پیامدها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 111-134]
 • کرمی، سمیرا بررسی رابطه فلات‌زدگی شغلی با درگیری شغلی با نقش میانجی گر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: هلدینگ ساختمانی تراز پی‌ریز وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 135-160]
 • کشاورز، سهیلا شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار یادگیری سیار در دانشگاه‌ها (موردمطالعه: دانشگاه سیستان و بلوچستان) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 245-273]
 • کلابی، امیرمحمد مدلسازی عوامل موثر بر پایداری مدل های کسب و کار [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 111-134]
 • کیخا، عالمه ارائه مدل معادلات ساختاری تاثیر رهبری بصیر بر مدیریت بهینه ارتباط با مشتری با نقش میانجی آوای کارکنان [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 217-240]

گ

 • گمرکی، فاطمه بررسی نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی در رابطه بین نوآوری باز و گرایش کارآفرینانه شرکت های کوچک و متوسط فعال در شهرک صنعتی شهر زاهدان [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 205-230]

م

 • مجیبی میکلائی، توریج ارائه چهارچوب مفهومی عوامل موثر بر تدوین خط مشی های کارآفرینانه در بانک سپه [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 231-256]
 • محمداسماعیلی، ندا بررسی رابطه فلات‌زدگی شغلی با درگیری شغلی با نقش میانجی گر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: هلدینگ ساختمانی تراز پی‌ریز وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 135-160]
 • محمدی، محمد بررسی نقش میانجی جو اخلاقی در اثر رهبری اصیل و مدیریت منافقانه بر رفتارهای ضدشهروندی سازمانی [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 257-286]
 • محمدی، مهدی شناسایی الگوی همکاری رقابت در صنعت خودروسازی ایران بر اساس رویکرد سیستمی: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 275-306]
 • محمدی، مهدی تخصصی‌سازی هوشمند: راهبردی برای سیاست‌گذاری منطقه‌ای نوآوری [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 5-29]
 • مختارزاده، نیما تخصصی‌سازی هوشمند: راهبردی برای سیاست‌گذاری منطقه‌ای نوآوری [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 5-29]
 • مختاری مسینایی، مژده طراحی الگوی اکوتوریسم گردشگری سلامت در استان خراسان جنوبی با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 117-147]
 • مرادی پور، حجت اله بررسی تأثیر متقابل پیشران‌های پارک‌های علم و فنّاوری ایران [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 135-165]
 • مرتضوی، سعید شناسایی و تبیین پیشآیندها و پسآیندهای مالکیت روان‌ شناختی در سازمان های دولتی استان بوشهر [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 31-58]
 • مروتی شریف آبادی، علی طراحی مدل پویای روابط کار/صنعتی با تأکید بر کار شایسته [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 217-241]
 • مشهدی حاجی علی، فاطمه تحلیل انواع شبکه های همکاری در فرایند نوآوری دفاعی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 5-30]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا تحلیل انواع شبکه های همکاری در فرایند نوآوری دفاعی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 5-30]
 • مهارتی، یعقوب مفهوم سازی وکشف مولفه‌های تعصب گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیاد [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 85-110]
 • مهدی زاده اشرفی، علی ارائه چهارچوب مفهومی عوامل موثر بر تدوین خط مشی های کارآفرینانه در بانک سپه [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 231-256]
 • موسوی، سید نجم الدین شناسایی عوامل حیاتی اثرگذار بر تشکیل سرمایه رهبری در محیط های دانشگاهی: کاربرد دیمتل فازی [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 193-215]
 • موسوی، سید نجم الدین شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای معماری دانش منابع انسانی با استفاده از رویکرد آمیخته [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 149-178]
 • میرزایی، هادی شناسایی معیارهای مشاغل حیاتی و کلیدی برای جذب و حفظ استعدادها در شرکت ملی نفتکش ایران [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 31-54]
 • میرسپاسی، ناصر طراحی مدل مدیریت توسعه در ایران با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 59-82]

ن

 • نظرپوری، امیر هوشنگ شناسایی عوامل حیاتی اثرگذار بر تشکیل سرمایه رهبری در محیط های دانشگاهی: کاربرد دیمتل فازی [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 193-215]
 • نظری، حمیدرضا تدوین هستی‌شناسی فاز درک کسب و‌کار پروژه‌های داده‌کاوی با تمرکز بر حوزه پشتیبانی مشتری [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 107-136]
 • نوریان، محمد سنتز پژوهی مهارت‌های مدیران حرفه‌ای در نظام آموزش کارکنان دولت [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 165-187]

و

 • وفایی، زهرا فهم کیفیت تعامل سازه های رهبری پیچیدگی و سازمان اجتماعی از دیدگاهی مبتنی بر علوم پیچیده [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 307-334]

ه

 • هاشم نیا، الهام تاثیر برندسازی بر جذب دانشجویان بین‌المللی با میانجیگری رضایت و وفاداری برند در آموزش عالی [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 265-292]
 • هاشمی، سیداحمد بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر کارآفرینی منابع انسانی در شرکت‌های کوچک و متوسط منطقه آزاد چابهار [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 287-312]
 • هویدا، رضا الگوی ساختاری تأثیر رهبری بصیر بر عملکرد مدیران (مطالعه ای درسازمان های آموزشی شهراصفهان ) [دوره 13، شماره 48، 1399، صفحه 87-106]

ی

 • یعقوبی، محسن طراحی الگوی بنیادی سیستم مدیریت استعداد [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 161-188]