دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کشف و احصاء مکانیزم های استقرار نظام جانشین پروری در سازمان های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.22111/jmr.2021.36537.5294

محمد مهدی؛ سید حسن حسینی؛ ابراهیم حاجی پور؛ امجد عظمی


ارائه مدل ساختاری مدیریت استعداد منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط (نوظهور) منطقه آزاد چابهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

10.22111/jmr.2021.33525.5010

ارسلان دینارزئی؛ افسانه زمانی مقدم؛ حبیب الله سالارزهی؛ سیداحمد هاشمی


تاثیر پایگاه داده های حاکمیتی بر ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری با کاربست هوش خط مشی گذاری(در بخش سلامت استان سیستان و بلوچستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22111/jmr.2022.38184.5449

سید علیقلی روشن؛ امیررضا مومنی


ارائه الگوی نوین در مدیریت بحران سازمانی(مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.22111/jmr.2022.40519.5648

الهام ربانی؛ علیرضا موغلی؛ آرش شاهین؛ نرگس عباسی


تحلیل آسیب‌شناسانه ابزارهای پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

10.22111/jmr.2022.41990.5757

محمد عبدالحسین زاده؛ داود حسین‌پور؛ حسین اصلی پور؛ وجه الله قربانی زاده