دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کشف و احصاء مکانیزم های استقرار نظام جانشین پروری در سازمان های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.22111/jmr.2021.36537.5294

محمد مهدی؛ سید حسن حسینی؛ ابراهیم حاجی پور؛ امجد عظمی


ارائه مدل ساختاری مدیریت استعداد منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط (نوظهور) منطقه آزاد چابهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

10.22111/jmr.2021.33525.5010

ارسلان دینارزئی؛ افسانه زمانی مقدم؛ حبیب الله سالارزهی؛ سیداحمد هاشمی


تاثیر پایگاه داده های حاکمیتی بر ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری با کاربست هوش خط مشی گذاری(در بخش سلامت استان سیستان و بلوچستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22111/jmr.2022.38184.5449

سید علیقلی روشن؛ امیررضا مومنی


شناسایی و اولویت‌بندی مسائل مدیریت دولتی در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

10.22111/jmr.2022.41044.5691

جواد معدنی؛ وجه الله قربانی زاده


ارائه الگوی توصیه الکترونیکی در شبکه اجتماعی اینستاگرام (مورد مطالعه صنعت رستوران داری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22111/jmr.2022.40997.5686

رحیم زارع؛ محمدمهدی پورسعید؛ شیما عظیمی زاده؛ کیمیا قاسمی


ارائه الگوی مهارتی نیروی انسانی در توسعه خوشه صنعت پلاستیک (مورد مطالعه صنعت پلاستیک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.22111/jmr.2023.43699.5872

سید مهدی منیری؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدر زاده


تحلیل کارکردهای نظام نوآوری فناورانه مالی در گذار ولث‌تک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22111/jmr.2022.40240.5629

مرسده پهلوانیان؛ میثم شیرخدایی؛ سید سپهر قاضی نوری


نقش ذهن‌آگاهی سازمانی در مدیریت بحران کرونا: مطالعه موردی کسب و کارهای گردشگری سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22111/jmr.2022.40592.5657

سارا عبدلی؛ میثاق تصوری؛ منوچهر نجمی


بررسی ابعاد شناختی تصمیم‌گیری در مدیران؛ آیا فرآیندهای شناختی تصمیم‌گیری در مدیران متفاوت است؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22111/jmr.2023.43359.5840

علیرضا ولیان؛ حسین رحمان سرشت


مدل‌سازی ساختاری تفسیری کیفیت خدمات دولت سیار مبتنی بر قابلیت های وب 3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22111/jmr.2023.44629.5943

حامد کرد؛ محمدرضا تقوا؛ محمدتقی تقوی فرد؛ ایمان رئیسی وانانی؛ نورمحمد یعقوبی