طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی

دوره 8، شماره 28، شهریور 1394، صفحه 5-31

10.22111/jmr.2015.2239

محمدعلی بابایی زکلیکی؛ حمیدرضا حسن زاده؛ سید مهدی الوانی؛ حسن زارعی متین؛ عبدالغنی رستگار


قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی

دوره 8، شماره 29، آذر 1394، صفحه 5-25

10.22111/jmr.2015.2302

یوسف رمضانی؛ فریبرز رحیم نیا؛ سعید مرتضوی؛ غلامرضا ملک زاده


بازشناسی هویت مدیریت دولتی و دانش اداره

دوره 8، شماره 30، اسفند 1394، صفحه 5-31

10.22111/jmr.2016.2394

علی اصغر پور عزت؛ مینا سادات هاشمی کاسوایی


کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی

دوره 9، شماره 31، خرداد 1395، صفحه 5-28

10.22111/jmr.2016.2511

سمانه لاجوردی؛ فریبرز رحیم نیا؛ سعید مرتضوی؛ اسدالله کردنائیج


طراحی نظام انگیزه‏ ی خدمت ‏رسانی عمومی در بخش دولتی ایران با رویکرد خبره محور تفسیری

دوره 9، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 5-25

10.22111/jmr.2016.2746

سمیه نعمتی؛ احمدعلی خائف الهی؛ حسن دانایی فرد؛ عادل آذر


تبیین تقوا بعنوان معیار سنجش در خط‌مشی‌گذاری فرهنگی در پرتوی آیات قرآن

دوره 9، شماره 33، آذر 1395، صفحه 5-33

10.22111/jmr.2016.2848

جواد عطاران؛ سید مهدی الوانی؛ حسن زارعی متین؛ علی نقی امیری؛ علی راد


طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی برای دانشگاه های استعداد محور

دوره 9، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 5-27

10.22111/jmr.2017.3101

فرزانه اقبال؛ رضا هویدا؛ سید علی سیادت؛ حسین سماواتیان؛ محمد حسین یارمحمدیان