تعداد مقالات: 336
17. طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 5-31

محمدعلی بابایی زکلیکی؛ حمیدرضا حسن زاده؛ سید مهدی الوانی؛ حسن زارعی متین؛ عبدالغنی رستگار


18. قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 5-25

یوسف رمضانی؛ فریبرز رحیم نیا؛ سعید مرتضوی؛ غلامرضا ملک زاده


19. بازشناسی هویت مدیریت دولتی و دانش اداره

دوره 8، شماره 30، زمستان 1394، صفحه 5-31

علی اصغر پور عزت؛ مینا سادات هاشمی کاسوایی


20. کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی

دوره 9، شماره 31، بهار 1395، صفحه 5-28

سمانه لاجوردی؛ فریبرز رحیم نیا؛ سعید مرتضوی؛ اسدالله کردنائیج


21. طراحی نظام انگیزه‏ ی خدمت ‏رسانی عمومی در بخش دولتی ایران با رویکرد خبره محور تفسیری

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 5-25

سمیه نعمتی؛ احمدعلی خائف الهی؛ حسن دانایی فرد؛ عادل آذر


22. تبیین تقوا بعنوان معیار سنجش در خط‌مشی‌گذاری فرهنگی در پرتوی آیات قرآن

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 5-33

جواد عطاران؛ سید مهدی الوانی؛ حسن زارعی متین؛ علی نقی امیری؛ علی راد


23. طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی برای دانشگاه های استعداد محور

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 5-27

فرزانه اقبال؛ رضا هویدا؛ سید علی سیادت؛ حسین سماواتیان؛ محمد حسین یارمحمدیان


24. ارائه مدل سنجش تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران)

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 5-34

محمد سنگی؛ عادل آذر؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ علیرضا مقدم


25. موانع تحول نظام اداری ایران: مطالعه‏ای درفرهنگ سازمانی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 5-30

صمد بارانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی