تعداد مقالات: 349
17. طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 5-31

10.22111/jmr.2015.2239

محمدعلی بابایی زکلیکی؛ حمیدرضا حسن زاده؛ سید مهدی الوانی؛ حسن زارعی متین؛ عبدالغنی رستگار


18. قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 5-25

10.22111/jmr.2015.2302

یوسف رمضانی؛ فریبرز رحیم نیا؛ سعید مرتضوی؛ غلامرضا ملک زاده


19. بازشناسی هویت مدیریت دولتی و دانش اداره

دوره 8، شماره 30، زمستان 1394، صفحه 5-31

10.22111/jmr.2016.2394

علی اصغر پور عزت؛ مینا سادات هاشمی کاسوایی


20. کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی

دوره 9، شماره 31، بهار 1395، صفحه 5-28

10.22111/jmr.2016.2511

سمانه لاجوردی؛ فریبرز رحیم نیا؛ سعید مرتضوی؛ اسدالله کردنائیج


21. طراحی نظام انگیزه‏ ی خدمت ‏رسانی عمومی در بخش دولتی ایران با رویکرد خبره محور تفسیری

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 5-25

10.22111/jmr.2016.2746

سمیه نعمتی؛ احمدعلی خائف الهی؛ حسن دانایی فرد؛ عادل آذر


22. تبیین تقوا بعنوان معیار سنجش در خط‌مشی‌گذاری فرهنگی در پرتوی آیات قرآن

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 5-33

10.22111/jmr.2016.2848

جواد عطاران؛ سید مهدی الوانی؛ حسن زارعی متین؛ علی نقی امیری؛ علی راد


23. طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی برای دانشگاه های استعداد محور

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 5-27

10.22111/jmr.2017.3101

فرزانه اقبال؛ رضا هویدا؛ سید علی سیادت؛ حسین سماواتیان؛ محمد حسین یارمحمدیان


24. ارائه مدل سنجش تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران)

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 5-34

10.22111/jmr.2017.3251

محمد سنگی؛ عادل آذر؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ علیرضا مقدم


25. موانع تحول نظام اداری ایران: مطالعه‏ای درفرهنگ سازمانی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 5-30

10.22111/jmr.2017.3507

صمد بارانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی