کلیدواژه‌ها = استان سیستان و بلوچستان
ارائه مدل بومی برای ارتقاء سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان با رویکرد توسعه پایدار

دوره 10، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 117-143

10.22111/jmr.2018.3719

وحید پورشهابی؛ مسعود پورکیانی؛ محسن زاینده رودی؛ ایوب شیخی


رتبه بندی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان سیستان و بلوچستان

دوره 8، شماره 29، آذر 1394، صفحه 107-129

10.22111/jmr.2015.2310

اسدالله الوندی زاده؛ مصیب پهلوانی؛ سید مسلم سید الحسینی