کلیدواژه‌ها = مدیریت استعداد
طراحی مدل جانشین پروری با تاکید برمدیریت استعداد

دوره 16، شماره 61، آبان 1402، صفحه 37-64

10.22111/jmr.2023.41088.5696

محمد علی سرلک؛ علی جان صادق پور؛ مریم قلی زاده


کشف و احصاء مکانیزم های استقرار نظام جانشین پروری در سازمان های دولتی

دوره 16، شماره 59، خرداد 1402، صفحه 193-216

10.22111/jmr.2021.36537.5294

محمد مهدی؛ سید حسن حسینی؛ ابراهیم حاجی پور؛ امجد عظمی


عارضه‌یابی مدیریت استعداد در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی :یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 14، شماره 53، آبان 1400، صفحه 167-197

10.22111/jmr.2021.36361.5278

داود ضامنی؛ عباسعلی قیومی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ ناصر میرسپاسی؛ ابراهیم حاجیانی


شناسایی معیارهای مشاغل حیاتی و کلیدی برای جذب و حفظ استعدادها در شرکت ملی نفتکش ایران

دوره 13، شماره 47، خرداد 1399، صفحه 31-54

10.22111/jmr.2020.28746.4450

هادی میرزایی؛ آرین قلی پور؛ سید رضا سید جوادین؛ طهمورث حسنقلی پور


طراحی الگوی بنیادی سیستم مدیریت استعداد

دوره 13، شماره 47، خرداد 1399، صفحه 161-188

10.22111/jmr.2020.29665.4569

سید علیقلی روشن؛ کیوان برزگر؛ محسن یعقوبی


بهبود فرایندهای نظام مدیریت استعداد در پرتو سرمایه اجتماعی

دوره 11، شماره 41، آذر 1397، صفحه 191-215

10.22111/jmr.2018.4456

محسن یعقوبی؛ عبدالباسط پیری یوسف آبادی


طراحی مدل مدیریت استعداد با رویکرد یکپارچه‌سازی

دوره 10، شماره 36، شهریور 1396، صفحه 117-142

10.22111/jmr.2017.3511

حسن غفاری؛ مسعود پورکیانی؛ غلام عباس شکاری؛ ایوب شیخی


رویکرد سیستمی بر مدیریت استعداد در دانشگاهها و تأثیر آن بر روی اجتماع و سازمان

دوره 10، شماره 36، شهریور 1396، صفحه 143-160

10.22111/jmr.2017.3512

ثریا غلامحسین پورانوری؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمید رضا آراسته؛ حسن زین آبادی


طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی برای دانشگاه های استعداد محور

دوره 9، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 5-27

10.22111/jmr.2017.3101

فرزانه اقبال؛ رضا هویدا؛ سید علی سیادت؛ حسین سماواتیان؛ محمد حسین یارمحمدیان


تأثیر مدیریت استعداد بر قابلیت یادگیری سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی

دوره 8، شماره 30، اسفند 1394، صفحه 145-164

10.22111/jmr.2016.2400

محمد قاسمی؛ مهتا جودزاده؛ الهام بیگی راد