کلیدواژه‌ها = استعداد
طراحی مدل جانشین پروری با تاکید برمدیریت استعداد

دوره 16، شماره 61، آبان 1402، صفحه 37-64

10.22111/jmr.2023.41088.5696

محمد علی سرلک؛ علی جان صادق پور؛ مریم قلی زاده


طراحی الگوی بنیادی سیستم مدیریت استعداد

دوره 13، شماره 47، خرداد 1399، صفحه 161-188

10.22111/jmr.2020.29665.4569

سید علیقلی روشن؛ کیوان برزگر؛ محسن یعقوبی


طراحی مدل مدیریت استعداد با رویکرد یکپارچه‌سازی

دوره 10، شماره 36، شهریور 1396، صفحه 117-142

10.22111/jmr.2017.3511

حسن غفاری؛ مسعود پورکیانی؛ غلام عباس شکاری؛ ایوب شیخی


ارائه مدل سنجش تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران)

دوره 10، شماره 35، خرداد 1396، صفحه 5-34

10.22111/jmr.2017.3251

محمد سنگی؛ عادل آذر؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ علیرضا مقدم