کلیدواژه‌ها = کارآفرینی سازمانی
تعداد مقالات: 4
2. مدل معادلات ساختاری توسعه منابع انسانی کارآفرینانه در سازمان های دولتی

دوره 13، شماره 49، پاییز 1399، صفحه 269-300

10.22111/jmr.2020.34780.5119

جاوید رخشانی؛ حبیب ابراهیم پور؛ فرزاد ستاری اردبیلی؛ اسحق رسولی؛ محمد حسن زاده