کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
عوامل مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی و توانمندسازی زنان حاشیه‌نشین شهر زاهدان

دوره 14، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 143-168

10.22111/jmr.2021.37556.5386

حامد ارامش؛ مسعود دهقانی؛ سمیرا سارانی


ارائه چهارچوب مفهومی عوامل موثر بر تدوین خط مشی های کارآفرینانه در بانک سپه

دوره 13، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 231-256

10.22111/jmr.2021.35332.5158

محسن دارایی قادیکلائی؛ علی مهدی زاده اشرفی؛ توریج مجیبی میکلائی؛ فرشاد حاج علیان


بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر کارآفرینی منابع انسانی در شرکت‌های کوچک و متوسط منطقه آزاد چابهار

دوره 13، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 287-312

10.22111/jmr.2020.32944.4953

عبدالرزاق دامنی؛ افسانه زمانی مقدم؛ حبیب الله سالارزهی؛ سیداحمد هاشمی


ارایه الگوی چابکی در دانشگاه کارآفرین با رویکرد مدیریت دانش

دوره 12، شماره 43، خرداد 1398، صفحه 185-204

10.22111/jmr.2019.4749

نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی؛ ملیحه امیدوار


ارائه مدلی با رویکرد شبکه‌ای به خط‌مشی‌گذاری کارآفرینی

دوره 11، شماره 40، شهریور 1397، صفحه 5-26

10.22111/jmr.2018.4285

فتاح شریف زاده؛ عطیه سادات حقی؛ داوود حسین پور؛ محمد میرمحمدی


ارائه مدل تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه در مراکز رشد (مطالعه دانشگاه‌ آزاد اسلامی قزوین)

دوره 10، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 63-88

10.22111/jmr.2018.3717

سیّد فؤاد ظریفی؛ مرتضی موسی خانی؛ عادل آذر؛ سید مهدی الوانی