کلیدواژه‌ها = مدلسازی ساختاری- تفسیری
تعداد مقالات: 2
1. آزمون الگوی اثرگذاری محرک های مدیریت منابع انسانی پایدار با استفاده از ترکیب ISM-SEM

دوره 14، شماره 52، تابستان 1400، صفحه 95-119

10.22111/jmr.2021.34859.5128

صیاد ندیمی داراب؛ محمد رضا مردانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


2. طراحی الگوی پایش بهره‌وری صنایع خودرو

دوره 14، شماره 51، بهار 1400، صفحه 201-224

10.22111/jmr.2020.34279.5077

علیرضا هیراد؛ مهدی فغانی؛ احمد پیفه؛ علی پایان