کلیدواژه‌ها = مدیریت در ایران
تعداد مقالات: 1
1. سیر تاریخی دانش مدیریت در ایران

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 5-25

10.22111/jmr.2020.34732.5115

محمد شهاب شیبانی فر؛ سید مهدی الوانی؛ عباسعلی رستگار؛ حسین دامغانیان؛ حسن دانایی فرد