کلیدواژه‌ها = جهانی شدن
طراحی مدل مدیریت توسعه در ایران با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 13، شماره 49، آذر 1399، صفحه 59-82

10.22111/jmr.2021.24700.3915

کامل داودی؛ ابوالحسن فقیهی؛ ناصر میرسپاسی؛ عادل آذر


گونه شناسی نظریه‌های بین‌المللی سازی نظام‌های نوآوری

دوره 11، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 33-60

10.22111/jmr.2019.4515

محمدجواد دهقان اشکذری؛ طاهره میرعمادی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ قاسم رمضان‌پور نرگسی