کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی کاری
نقش ویژگی‌های شخصیتی بر درگیری شغلی با میانجی‌گری کیفیت زندگی کاری

دوره 10، شماره 37، آذر 1396، صفحه 5-28

10.22111/jmr.2017.3676

علی اکبر فرهنگی؛ بنفشه فتوت؛ پدرام آبدارزاده؛ مریم سرحدی نژاد


بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و فرهنگ اخلاقی در فنی و حرفه ای استان کرمان

دوره 9، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 115-134

10.22111/jmr.2017.3105

مهدی ابراهیمی نژاد؛ فرجام زارع؛ زهرا رضایی؛ سید سجاد حسینی