نویسنده = علیرضا خوراکیان
ارائه الگوی تاب‌آوری سازمانی در شرکت‌های تولیدی با رویکرد داده بنیاد

دوره 12، شماره 43، خرداد 1398، صفحه 111-134

10.22111/jmr.2019.4745

حامد محمدی شهرودی؛ فریبرز رحیم‌نیا؛ غلامرضا ملک‌زاده؛ علیرضا خوراکیان