نویسنده = احمد پیفه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد مدیریت

دوره 14، شماره 52، تابستان 1400، صفحه 169-198

10.22111/jmr.2021.36111.5244

محمودرضا رخشانی؛ رامین زراعتگری؛ احمد پیفه؛ علی پایان


2. طراحی الگوی پایش بهره‌وری صنایع خودرو

دوره 14، شماره 51، بهار 1400، صفحه 201-224

10.22111/jmr.2020.34279.5077

علیرضا هیراد؛ مهدی فغانی؛ احمد پیفه؛ علی پایان