نویسنده = علیرضا موغلی
طراحی مدل نظام ارزیابی عملکرد مدیران بانک سپه در شرایط ادغام

دوره 14، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 65-93

10.22111/jmr.2021.36022.5231

غلامرضا اسکندری؛ علیرضا موغلی


مدلسازی علل رفتار نابهنجار سازمانی

دوره 12، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 69-94

10.22111/jmr.2019.31845.4812

مبین صادقی؛ علیرضا موغلی؛ محمد علی سرلک؛ محمد جواد حضوری