نویسنده = رضا واعظی
آسیب شناسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی از منظر انعطاف پذیری‌: مطالعه ای داده بنیاد در بخش دولتی

دوره 15، شماره 55، خرداد 1401، صفحه 5-36

10.22111/jmr.2022.30231.4613

مژگان عدنان راد؛ میر علی سیدنقوی؛ رضا واعظی؛ وجه الله قربانی زاده


رصد عوامل مؤثر بر کاهش اشتیاق کاری اعضای ‌هیأت‌علمی دانشگاه‌های دولتی ایران

دوره 12، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 5-35

10.22111/jmr.2020.31939.4817

افسانه دهقانپور فراشاه؛ علی اصغر پورعزت؛ آرین قلی پور؛ رضا واعظی


الگوی توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی با بهره‏گیری از روش تحلیل تم

دوره 11، شماره 40، شهریور 1397، صفحه 53-78

10.22111/jmr.2018.4294

میرعلی سید نقوی؛ مهدیه غلامزاده جفره؛ رضا واعظی؛ وجه اله قربانی زاده