نویسنده = محمد جواد واحد اسرمی
تعداد مقالات: 1
1. نقش میانجیِ احساس انرژی در رابطه‌ی بین اخلاق کاری اسلامی و تمایل به ترک خدمت

دوره 8، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 23-56

10.22111/jmr.2015.2240

محمد جواد واحد اسرمی؛ عبدالباسط مرادزاده؛ نورمحمد یعقوبی