نویسنده = سید مهدی الوانی
تعداد مقالات: 2
1. سیر تاریخی دانش مدیریت در ایران

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 5-25

10.22111/jmr.2020.34732.5115

محمد شهاب شیبانی فر؛ سید مهدی الوانی؛ عباسعلی رستگار؛ حسین دامغانیان؛ حسن دانایی فرد


2. تحلیل انواع شبکه های همکاری در فرایند نوآوری دفاعی

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 5-30

10.22111/jmr.2020.27287.4248

فاطمه مشهدی حاجی علی؛ سید مهدی الوانی؛ محمد جواد کاملی؛ غلامرضا معمارزاده طهران