دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 5-256 
2. طراحی مدل انطباق‌پذیری مسیر شغلی(مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی شازند)

صفحه 31-62

سیدرضا سیدجوادین؛ طهمورث حسنقلی پور؛ آرین قلی پور؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ فاطمه کریمی جعفری


5. طراحی مدل مدیریت استعداد با رویکرد یکپارچه‌سازی

صفحه 117-142

حسن غفاری؛ مسعود پورکیانی؛ غلام عباس شکاری؛ ایوب شیخی


6. رویکرد سیستمی بر مدیریت استعداد در دانشگاهها و تأثیر آن بر روی اجتماع و سازمان

صفحه 143-160

ثریا غلامحسین پورانوری؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمید رضا آراسته؛ حسن زین آبادی


10. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بازدارنده ی ارائه ی خدمات الکترونیک

صفحه 233-256

عبدالعلی کشته گر؛ محمد قاسمی؛ محمد رضائی اول زهان