سنجش اثربخشی به کارگیری تلفن همراه در آموزش‌های رفتاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1904

چکیده

       با گسترش فناوری‌های مخابراتی بی‌سیم، استفاده از تجهیزات سیار به خصوص تلفن همراه در امر یادگیری مورد توجه محققان مختلف قرار گرفته است. تنوع تجهیزات سیار و قابلیت‌های آن‌ها و نیز تفاوت زیرساخت‌های فناوری‌های سیار در نقاط مختلف دنیا باعث شده تا نتوان نتایج یک تحقیق در این زمینه را به سادگی بسط داد. بر این اساس، در این پژوهش هدف، ارزشیابی اثربخشی استفاده از تلفن همراه در یادگیری الکترونیکی تعیین شد. مدل کرک پاتریک در دو سطح اول یعنی ارزشیابی واکنش‌ها و ارزشیابی یادگیری برای ارزیابی اثربخشی یادگیری استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش، دانشجویان رشته مدیریت موسسه آموزش عالی مجازی مهرالبرز انتخاب شدند. انتظار می‌رفت استفاده از تلفن همراه به عنوان مکمل روش یادگیری الکترونیکی تحت وب باعث افزایش اثربخشی یادگیری شود. نتایج حاصل از پرسش‌نامه سنجش رضایتمندی دانشجویان و ارزیابی نمرات دانشجویان گروه آزمون و شاهد، قبل و بعد از استفاده از تلفن همراه در امر یادگیری نشان داد تفاوت معنی‌داری در افزایش اثربخشی یادگیری دانشجویان وجود ندارد. اما نتایج مصاحبه انجام شده با استفاده‌کنندگان از تلفن همراه در امر یادگیری نشان داد استفاده از پیامک در اطلاع‌رسانی آموزشی و درسی برای آن‌ها مطلوب و رضایت‌بخش بوده است. در نتیجه، استفاده از پیامک برای توسعه ارتباطات دوسویه بین دانشجو و دانشگاه و نیز بهره‌گیری از پیامک برای ارائه محتوا و ارزیابی آموزشی، قابل تامل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Mobile Learning Effectiveness on Organizational Behavior Training

چکیده [English]

In the lieu of electronic technology, mobile learning has considered in management studies and education. The diversity and complex competencies of mobile equipment and its infrastructure make it very difficult to generalize the result of research. Hence, in this research we investigate the effectiveness of mobile learning in training and education. We have taken advantage of Kirkpatric training model into first level . The research population was Mehr Alborz virtual university and the sampling method was in order of simple random. The result of quantitative research indicates that there is no significant difference in learning effectiveness in intervention and control group. In the other hand The result of qualitative research indicates that SMS learning has satisfaction for respondents. The findings have a meaningful implication for higher education policy makers in student – professor's relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational behavior
  • effectiveness of training
  • mobile learning
  • electronic learning