طراحی مدل خط‌مشی گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت ایران (پژوهشی کیفی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1867

چکیده

       همه حکومت­ها برای حل مسائل فراروی جامعه خود، بهبود شرایط و بهره­گیری از فرصت­ها، به سازوکارهایی به نام خط­مشی­های عمومی متوسل می­شوند. برای ارتقا کیفیت چنین خط­مشی­هایی مدل­های متعددی پیشنهاد شده است، یکی از جدیدترین این مدلها، خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. خط­مشی­گذاری مبتنی بر شواهد در بخش سلامت کشورهای مختلف مورد استقبال واقع شده است. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای نهادی شدن خط­مشی­گذاری مبتنی بر شواهد در بخش سلامت کشور است. با توسل به پژوهش کیفی (مصاحبه با خط­مشی­گذاران و کارشناسان ارشد خط­مشی­گذاری نظام سلامت کشور و تحلیل داده بنیاد متن مصاحبه­ها) و احصا مضامین کلیدی، مدل نهادی شدن خط­مشی­گذاری مبتنی بر شواهد طراحی شده است. در نهایت راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع موجود در راه بکارگیری خط­مشی­گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت کشور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing an Evidence-Based Policy Model for Iranian Public Health System (qualitative research)

چکیده [English]

All governments to solve the problems facing their communities improve conditions and taking advantage of opportunities, the mechanisms are invoked in the name of public policy. To improve the quality of such policies, several models have been proposed, one of the newest fashion, is evidence-based policy-making. Evidence-based policy-making in the health sector has been welcomed by many countries. The purpose of this research is to design a model for the institutionalization of evidence-based policy-making in the health sector of the country. By means of qualitative research (interviews with senior policy makers and health care system and policy analysis foundation interviews) and extract key themes, to the institutional model of evidence-based policy design. Relationships between variables were examined. At the end of the study findings were analyzed and proposed solutions to overcome barriers that limit the use of evidence-based policy-making in the health care system were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy Making
  • Evidence
  • Evidence Based Policy Making
  • Health Policy