ارائه مدلی مفهومی برای بهینه سازی فرایند تولید پیوسته با بهره گیری از رویکرد تلفیقی روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2013.1513

چکیده

       در فرآیندهای صنعتی عوامل متعددی با سطوح مختلف وجود دارند که هر کدام ممکن است بر ‌روی مشخصات محصول نهایی تأثیر‌گذار باشند. در این مقاله به موضوع بهینه­سازی پارامترهای فرایند تولید پیوسته و محدودیت­های موجود در انتخاب تعداد این پارامترها و عوامل اثرگذار پرداخته و مدلی مفهومی به همراه گام­های مختلف آن با استفاده از رویکرد تلفیقی روش سطح پاسخ، شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم­های فراابتکاری ارائه شده است. به عنوان مطالعه موردی، فرایند تولید پلی اتیلن ترفتالات با 5 مشخصه کیفی به عنوان متغیرهای پاسخ و 9 متغیر اثرگذار مورد مدلسازی قرار گرفته است. روش پیشنهادی این امکان را فراهم می نماید که در شرایطی که تغییراتی در برنامه تولید بوجود می­آید که منجر به کاهش یا افزایش میزان تولید محصول گردد، بتوان در ضمن رعایت حدود استاندارد متغیرهای پاسخ (مشخصه­های کیفی محصول)، نسبت به مشخص نمودن مقادیر متغیرهای اثرگذار (که همان تنظیمات فرایند تولید می باشند) اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Conceptual Model to Optimization of Continues Production Process with Combination Approach of Response Surface Methodology and Artificial Neural Network and Meta heuristic Algorithms

چکیده [English]

There are several different factors in industrial processes, each of which may have an impact on final product specifications. In this paper, to optimize the parameters of continuous production process and restrictions the choice of these parameters and influence factors are discussed, and conceptual model with its steps, using a combination approach of Response Surface Methodology, Artificial Neural Network and Meta heuristic algorithms is presented.as an example, modeled polyethylene terephthalate (PET) process with the 5 quality characteristics as response variables and 9 influence factors.
The proposed approach makes it possible that when caused a change in the production plan which leads to a decrease or an increase of production, be able Meanwhile observe the standard of response variables (characteristics of product quality), to determine amounts variables (the product of the adjustment of process requirements) can be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continues Production
  • Response Surface Methodology
  • Artificial Neural Network and Meta heuristic algorithms