سنجش رشد بهره وری عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2013.1359

چکیده

هدف محوری این مقاله سنجش بهره­وری کل عوامل تولید(TFP) در صنایع کارخانه­ایی ایران با استفاده از پسماند سولو در شرایط رقابت ناقص و بازده غیرثابت نسبت به مقیاس است. از این رو در این مقاله از رویکرد یانگ و سی برای برآورد TFP روش هال و راجر در صنایع کد دو رقمی ISIC استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می­دهد که صنایع محصولات کانی غیرفلزی، ساخت فلزات اساسی، محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی بیشترینTFP براساس رویکرد راجر را داشته اند. همچنین صنایع تولید سایر تجهیزات حمل ونقل، تولید رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی و آپارات، ابزارپزشکی، اپتیکی، ابزاردقیق، ساعتهای مچی و انواع دیگر ساعت و ماشین آلات و دستگاههای برقی کمترین TFP را در صنایع کارخانه ای ایران دارا بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Growth Rate of Factor Productivity under the Imperfect Competition Structure (Case Study of Iran Manufacturing Industries)

چکیده [English]

The main objective of this study is to measure the total factor productivity (TFP) in Iran manufacturing industries using the Solow's Residual under conditions of the imperfect competition market and non-constant return to scale. Hence, the study has employed the Young and Hsieh approach in order to estimate the TFP of Hall- Roeger technique in 2-digit ISIC Code level. The findings indicate that Manufacture ofNon-Metallic Mineral Products; Manufacture of basic metals; Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipmentand finally manufacture of Food, Beverages have had the highest level of TFP given the Hall- Roeger technique. This is while the Manufacture of transport equipment; radio, television and communications equipmentand apparatus; Manufacture ofmedical, precision andoptical instruments, watches-clocks andother watches and  eventually Manufacture of electrical machinery and apparatus have had the lowest level of TFP in the Iranian Industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economies of Scale
  • Imperfect Competition
  • total factor productivity (TFP)