کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک منابع انسانی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 73-96

آرین قلی پور؛ الهام ابراهیمی