نویسنده = عادله دقتی
تعداد مقالات: 2
2. زمینه‌های جذب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 157-175

عادله دقتی؛ محمد محمدی؛ محسن یعقوبی