نویسنده = آرین قلی پور
تعداد مقالات: 5
1. اعتباریابی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ ریسک: کاربرد دلفی فازی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 5-31

ابوالحسن فقیهی؛ آرین قلی پور؛ محمد ابویی‌اردکان؛ حسن قالیباف ‌اصل؛ اصغر اسدی


2. ساخت و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی همراستا با اهداف سازمانی

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 33-59

شاپور شرافت؛ احمدعلی خائف الهی؛ آرین قلی پور؛ حسن دانایی فرد


3. طراحی مدل انطباق‌پذیری مسیر شغلی(مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی شازند)

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 31-62

سیدرضا سیدجوادین؛ طهمورث حسنقلی پور؛ آرین قلی پور؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ فاطمه کریمی جعفری


5. مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 73-96

آرین قلی پور؛ الهام ابراهیمی