نویسنده = باقر کرد
تعداد مقالات: 1
1. نقش رهبری تحولی مدیران در توسعه‌ی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 47-72

باقر کرد؛ عبدالعلی کشته گر؛ مسلم مبارکی